Kultura

Pilot projekt “Matrica ponašanja za škole u Kantonu Sarajevo” ?

Jedan od autora i inicijatora matrice profesor Elmedin Muratbegović pojasnio je zapravo šta matrica podrazumijeva te da ona ni u kojem slučaju ne dovodi slobodu i dječija prava u pitanje. Suština je da se prepozna rizično ponašanje kod djeteta ili određene grupe te da se poduzmu planski osmišljene aktivnosti kako bi se to ponašanje promijenilo i druga djeca zaštitila.

Svrha matrice je prepoznavanje rizičnog ponašanja, a ne dijagnostika

Dodao je da matrica treba biti formirana za svako odjeljenje i čuvana u prostorijama stručne službe škole. Popis indikatora rizičnog ponašanja može stajati u dnevniku odjeljenja kako bi nastavnici imali uvid u popis značajnih ponašanja i stanja. Također, uz matricu se izrađuje i individualni plan podrške za svako dijete kod kojeg je utvrđen bilo koji faktor rizika.

“Svrha matrica je pomoći nastavnicima u prepoznavanju pokazatelja rizičnog ponašanja koja djeluju na učenike te da to upišu u matricu i o tome informišu stručnu službu škole, odnosno, pedagoga i psihologa. Dakle, matrica ni u kojem slučaju nije dijagnostika kojom će se neko dijete staviti u posebnu kategoriju, već sredstvo zapažanja potencijalnih rizika koji će se analizirati i na temelju njih predlagati podrška djetetu”, pojasnio je profesor Muratbegović.

Kreiran je i opis pokazatelja rizičnog ponašanja kojim se sugeriše kada koji indikator treba unijeti u matricu. Osim toga, nastavnici se mogu posavjetovati sa stručnim osobljem prije nego što ga unesu ukoliko smatraju da je to potrebno.

“Nastavnik treba unijeti podatke u matricu samo ukoliko procijeni da su određena ponašanja učenika dostigla toliki intenzitet da ih je neophodno registrovati. Tada nastavnik ulazi u prostorije stručne službe i unosi KOD ponašanja iz matrice i datum kada je to stanje primijećeno. Nastavnici trebaju zapažati i ponašanja učenika van škole, jer to može biti od presudne važnosti za adekvatan rad s djetetom”, kazao je Muratbegović.

Osim navedenih obaveza, nastavnici imaju posebno zaduženje, a to je da svakog mjeseca daju određenu ličnu ocjenu o učeniku, a na osnovu cjelokupnog utiska koji su stekli proteklog mjeseca.

“Na taj način nastavnik predlaže ocjenu vladanja učenika, ali istovremeno daje informacije stručnom osoblju (pedagozima, psiholozima) da se u ranom stadiju upoznaju o eventualnim rizičnim ponašanjima učenika. Kada utvrde određene rizike za konkretnog učenika, vjerovatno će se javiti potreba za učestalijom komunikacijom s nastavnikom. Na taj način se pruža podrška djetetu za šta se izrađuje individualni plan”, naglasio je Muratbegović.

Matricom će se smanjiti vršnjačko nasilje i njegove negativne posljedice

Profesor je istakao kako će matrica doprinijeti smanjenju vršnjačkog nasilja i prevenirati negativne posljedice kao što su slučajevi zlostavljanja djece, depresija, samoubistvo i slično.

“Ovaj model će osigurati bolju zaštitu prava djece u našim školama. ‘Poslat će’ disciplinske sveske ‘u penziju’ i natjerati sistem da konačno škole vrate pored obrazovne i odgojnu komponentu i u stvarnosti postanu odgojno-obrazovne ustanove. Na ovaj način onemogućeno je etiketiranje učenika, stigmatizacija, ali i samovolja bilo koje odrasle osobe. Utvrđivanje propusta će biti jasno i prevenirat ćemo situacije u kojima je dijete žrtva, a ‘niko nije kriv'”, naglasio je sagovornik.

Prilikom kreiranja matrice korišten je škotski model kao platforma za rješenje pomenutog problema, a uneseni podaci se ne pohranjuju.

“Matrica ima oblik ‘Check List’ i zadatak da se što lakše primijete ponašanja i olakša njihovo prijavljivanje. S druge strane, podaci se nakon svake školske godine uništavaju i dijete u narednu školsku godinu ulazi s ‘praznom rubrikom’ u matrici”, zaključio je profesor Muratbegović.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close