Pad BDP-a BiH u drugom kvartalu od 1,2 posto

Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine u drugom kvartalu 2014. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, zabilježio je realni pad od 1,2%, objavila je Agencija za statistiku BiH.
Sezonski podešena serija podataka pokazuje pad BDP u drugom kvartalu 2014. godine od 1,2% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u drugom kvartalu 2014. godine značajan realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Vađenje ruda i kamena 16,2%, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 10,8%, Poslovanje nekretninama 9,6%, Proizvodnja i snadbjevanje električnom energijom 8,8%, Hotelijerstvo i ugostiteljstvo 5,4%.
Značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 13,4%, Građevinarstvo 7,8%.
Realni rast BDP u prvom kvartalu 2014. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,7%.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close