Otvoreno pismo Načelnice upuceno nadleznim institucijama za osiguravanje reda i mira

Dana 17.03.2015.godine uputili smo na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona na ruke ministra i Policijskog komesara dopis upozorenja u vezi sa bezbjednošću građana i imovine na području općine Visoko, odnosno pogoršanu bezbjedonosnu situaciju i učestalost upotrebe vatrenog oružja na javnim mjestima.
Tom prilikom zahtijevali smo hitnu reakciju nadležnih policijskih struktura, što je jednim dijelom i udovoljeno.
Obzirom na ponovljene “oružane sukobe” prinuđeni smo se obratiti ponovo i tražiti da poduzmete sve neophodne aktivnosti na lišavanju slobode aktera ovih nemilih događaja, te na aktivnostima koje su započete i nisu dovršene, a koje će povečati stepen bezbjednosti na području naše općine.
U granicama naših ovlaštenja i mogućnosti stojimo Vam na raspolaganju, a s ciljem zajedničkih zadataka na obezbjeđenju uvjeta za normalan život i rad građana i privrednih subjekata na području općine Visoko.

Uz srdačne pozdrave očekujemo hitno djelovanje!

U prilogu dostavljamo dopis br.01/2-02-259/15.od 17.03.2015.godine.

S poštovanjem!

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
mr.sci Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close