Kultura

Osman Đikić, pjesnik, pisac, dramatičar, javni i društveni radnik

Osman Đikić (Mostar, 7. januar 1879. –Mostar, 30. mart 1912), bosanskohercegovački pjesnik, pisac, dramatičar, javni i društveni radnik

Osman Đikić rođen je 1879. godine u Mostaru, gdje je završio ruždiju i nekoliko razreda gimnazije. Kad je isključen iz gimnazije, seli se za Carigrad, gdje nastavlja školovanje. Iz Carigrada odlazi u Beograd, a onda u Beč, gdje završava trgovačku akademiju. Radio je kao bankovni činovnik u Zagrebu, Brčkom i Mostaru. 1909. godine seli se u Sarajevo, nakon što je izabran za sekretara muslimanskog kulturnog društva “Gajret” i za urednika lista “Gajret”, a već sljedeće godine, 1910, pokreće politički list “Samouprava”.

Poeziju je počeo pisati veoma mlad, a objavljivao ih je u listovima “Bosanska vila“, “Zora[1], “Behar” i dr. Izdao je zbirke pjesama “Muslimanskoj mladeži“, “Ašiklije” i “Pobratimstvo“, a autor je i drame “Zlatija” koja se prikazivala na “Gajretovim” i drugim zabavama. Bio je i sakupljač narodnih umotvorina, ali ih nije objavio, već je sve skupljeno ustupio Srpskoj akademiji nauka u Beogradu.

Osman Đikić umro je u Mostaru 30. marta 1912. godine.

U politici

U vrijeme prvih saborskih izbora, 1910. godine, bio je jedan od kandidata Socijaldemokratske stranke za treću kuriju.

DjelaZbirke pjesama

Pobratimstvo, 1900.

Muslimanskoj mladeži, 1902.

Ašiklije, 1903.

Đaurko lijepa, 1905.

Folklorne drame

Zlatija, 1906.

Stana, 1906.

Muhadžir, 1909.

wikiwand.com

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close