OŠ CZ Visoko: NAREDBE

Dvije naredbe:

  • Da se pristupi hitnom čišćenju Muhašinovićkog potoka u dijelu od regionalnog puta do rijeke Bosne s ciljem deblokade potoka, jer je potok u jednom dijelu bio blokiran što je prema procjeni Komisije doprinijelo ovim poplavama i velikoj nepogodi koja je zadesila naselje Gornje Moštre.

    Stoga, dat je zadatak JKP “Visoko” da odmah pristupi sanaciji ovog potoka.

    Sa ovom naredbom upoznati su svi vlasnici privatnih parcela koje gravitiraju potoku i već sutra ujutro se kreće u provedbu ovih radova.

 

  • Da se privremeno odlažu leševi uginulih životinja, ukoliko takvih bude, odnosno da privremeno locira jama grobnica na lokalitetu Paljike, MZ Radovlje.

Tri člana Općinskog štaba CZ Visoko u subotu i nedjelju će obići poplavljeni teren doline rijeka Fojnice i Bosne, kako bi tehničkim izviđanjem utvrdili da li postoji opasnost od mina, odnosno da li ima potencijalnih terena na kojima bi se trebali angažirati deminerski timovi prije nego građani pristupe ovim terenima.

Još uvijek nisu pristigli izvještaji iz svih MZ i nisu utvrđene tačne količine sjemena neophodne da bi se zasijale nove površine. Održan je sasatanak sa svim Komisijama za procjenu šteta i u narednih nekoliko će biti završene sve aktivnosti.

Prema prvim procjenama imamo totalnu štetu na 180 dunuma usjeva, a pregledane su otprilike dvije trećine prijava koje su pristigle.

Totalna šteta podrazumijeva i štetu na zemljištu, jer je cijeli humus odnešen i veoma će teško biti vratiti ovo zemljište u prvobitnu funkciju.

Komisija koja procjenjuje štete na infrastrukturi pri kraju je svog izvještaja, te je registrovano 9 odrona, oštećenja na 5 mostova i 12 aktivnih klizišta koji imaju uticaj na život ljudi.

Komisija za procjenu šteta na stambenim objektima zaprimila je ukupno 50 prijava, od kojih su utvrđene 2 totalne štete u naselju Vratnica, klizište Haldija.

Dvije komisije za procjenu šteta na poljoprivrednim usjevima obišle su do sada 123 lokacije i obradile 123 odštetna zahtjeva sa informacijom da prijave štete još uvijek pristižu.

 

Štete na području općine Visoko će iznositi otprilike 1,5 miliona KM.

 

Dezinfekcija terena je u toku, a naručene su i nove količine dezinfekcionih sredstava.

Koordinacioni odbor nevladinih organizacija jučer je poslao jedan konvoj pomoći za općinu Olovo i to je već peti humanitarni konvoj od početka aktivnosti Odbora.

Dva puta su upućeni konvoji u općinu Žepče, jednom u općinu Maglaj, u Odžak i peti konvoj u općinu Olovo.

Koordinacioni odbor nastavlja s aktivnostima, te će u nedjelju biti otpremljen još jedan konvoj hrane, odjeće i higijene u neko od ugroženih područja.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close