OŠ CZ Općine Visoko: Podrška demokratskom načinu izražavanja nezadovoljstva i osuda devastiranja društvene imovine

Danas je u prostorijama Službe CZ Općine Visoko  održana vanredna proširena sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Visoko uz prisustvo direktora srednjih i direktora osnovnih škola sa područja grada, te prisustvo predsjednika političkih stranaka koje učestvuju u zakonodavnoj vlasti – radu Općinskog vijeća Visoko.

Na sjednici je razmatrana aktuelna društveno-politička situacija na području općine Visoko kao i organizovanje Službe Civilne zaštite u cilju zaštite javne i privatne imovine te sigurnosti građana.

Uvažavajući tešku i složenu ekonomsko-socijalnu situaciju, nagomilane i neriješene dugogodišnje probleme sa kojima se građani susreću, data je podrška demokratskom načinu izražavanja nezadovoljstva i želje za promjenama. Svi prisutni su osudili atake na društvenu imovinu i sigurnost građana, pozvali građane općine Visoko  na razum i dostojanstvo te da ne dozvole da budu izmanipulisani od strane pojedinaca i grupa kojima je cilj destabilizacija države  i urušavanje institucija vlasti.

Svi učesnici sastanka iskazali su odlučnost i političku volju u stvaranju jedinstva na rješavanju socio-ekonomskih problema kao i smirivanju bezbjedonosne situacije na području općine Visoko.

 

KOMANDANT OPĆINSKOG ŠTABA                        NAČELNIK OPĆINSKOG ŠTABA

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO                     CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO

mr.sci. Amra Babić  s.r.                                              Dragan Božičković  s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close