Orman d.o.o. Kiseljak radi na uređenju korita rijeke Usore

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić i Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić potpisali su dva ugovora za uređenje korita rijeke Usore u Jelahu i Kaloševiću.

Za izgradnju obaloutvrde na rijeci Usori u Kaloševiću ugovor je potpisan sa firmom Roading d.o.o. Gračanica, dok je za Uređenje desne obale rijeke Usore u Jelahu ugovor potpisan sa firmom Orman d.o.o. Kiseljak.

Sličnom intervencijom, 2013. godine izgrađen je nasip koji je spriječio izlivanje Usore u Kaloševiću.

Vrijednost ova dva ugovora je 160 000 KM.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close