-TopSLIDEPolitikaRegion

“Open Balkan” novo ime Mini Šengena

Na regionalnom ekonomskom forumu u Skoplju predstavljeno je novo ime i logo Mini Šengena. Od danas ova inicijativa se zove “Open Balkan” tj. “Otvoreni Balkan”.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali su u Skoplju tri dokumeta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim sitaucijama.

Lideri tri zemlje potpisali su na regionalnom ekonomskom forumu, u okviru inicijative Mini Šengen, Memorandum o razumijevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na ZB, Memorandum o razumijevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada na ZB i Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na ZB.

Prvi memorandum će povećati i unaprijediti ekonomsku saradnju, pojednostaviti u najvećoj mogućoj mjeri procedure u vezi sa uvozom, izvozom i kretanjem robe.

Doprinijeće i razmjeni podataka između carinskih i drugih nadležnih organa u mjeri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo svake od ugovornih strana.

Takođe, predviđa promovisanje skladnog razvoja ekonomskih veza između ugovornih putem širenja trgovinske razmene i postepeno uklanjanje barijera u robnoj razmjeni, prenose Novosti.

Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na ZB ima za svrhu da ugovorne strane, u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima, pomažu jedna drugoj u slučaju katastrofa i to kada ugovorna strana koja to zatraži nije u stanju da se izbori sa posljedicama katastrofe korišćenjem sopstvenih resursa.

Ovim sporazumom ugovorne strane regulišu okvir uslova za dobrovoljno pružanje pomoći u slučaju katastrofa, a posebno u: planiranju i sprovođenju mjera zaštite od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nezgoda, radioloških rizika, raznih pandemija, kao i industrijskih i drugih katastrofa.

Zatim je previđeno uzajamno obavještavanje o prijetnjama, pojavi i posljedicama katastrofa.

Uzajamna pomoć u spasavanju, pružanju pomoći i otklanjanju posljedica katastrofa kopnenim i vazdušnim snagama i vozilima za intervencije u slučajevima masovnih požara, poplava, zemljotresa i drugih katastrofa.

Planirana je i edukacija i obuka osoblja službi i jedinica za zaštitu i spasavanje, vatrogasnih jedinica i drugih pripadnika spasilačkih timova putem brifinga, kurseva, obuka, seminara i drugih vidova saradnje, kao i organizovanje i izvođenje zajedničkih spasilačkih vježbi i vežbi u pružanju pomoći i slično, kao i razmjena naučnih i tehničkih podataka, kao i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa.

Takođe, saradnja u razvoju i proizvodnji opreme za spasavanje i pružanje pomoći. Momorandum za slobodan pristup tržištu rada na ZB ima za cilj da pojednostavi procedure kod svih ugovornih strana u pogledu dobijanja radnih dozvola za državljane svake od tri zemlje, kao i u pogledu korišćenja dobijenih radnih dozvola na teritoriji bilo koje od njih.

indikator.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close