Općinsko vijeće Visoko: Odluka o bratimljenju s Općinom Altindaĝ, Ankara u Republici Turskoj

Druga sjednica Općinskog vijeća Visoko počela je danas u 13,00 sati u Velikoj sali općine Visoko. Sjednici su prisustvovali svi vjećnici Općinskog vijeća izuzev zamjenice predsjedavajućeg OV, gospođe Aide Zerdo.

Do pisanja ovog izvještaja usvojena je ODLUKA o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Altindaĝ, Ankara u Republici Turskoj i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini

Ĉlan 1.
Općina Altindaĝ, Ankara u Republici Turskoj i Općina Visoko u Bosni i Hercegovini uspostaviće i razvijati međusobnu saradnju u privredi, kulturi i drugim podruĉjima, te razvijati posebne prijateljske odnose.
O uspostavljanju saradnje i posebnih prijateljskih odnosa između Općine Altindaĝ i Općine Visoko potpisaće se sporazum i povelja prijateljstva.

Ĉlan 2.
Sporazum i povelju prijateljstva Općine Altindaĝ i Općine Visoko potpisaće Načelnik Općine Altindaĝ i Načelnica Općine Visoko.

Ĉlan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku općine Visoko“.

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša-Bukva

Oko 16 sati, uslijedila je pauza a prije izješnjavanja vijećnika o Nacrt budžeta Općine Visoko za 2013. godinu.

Dnevni red II sjednice OV je sljedeći:

1. Izvod iz ztapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i incijative,

3. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Altindag, Ankara u Republici Turskoj i Općine Visoko u BiH,

4. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu,

5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2011. godinu,

6. Nacrt budžeta Općine Visoko za 2013. godinu,

7. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu,

8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period I-III 2013. godine,

9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2013. godinu,

10. Prijedlog odluke o imovinsko-pravnim odnosima sa ŽTO za izgradnju saobraćajnice u Arnautovićima,

11. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko,

12. Informacija o zimskom održavanju puteva na podruĉju općine Visoko i

13. Izvještaj o provedenim lokalnim izborima 2012. godine i o radu Općinske izborne komisije Visoko u 2012. godini

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close