Općina Visoko: Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14) pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko objavljuje

J A V N I   O G L A S

za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled

građevina izgrađenih na području općine Visoko

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijavu za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko i to iz slijedećih oblasti i struka:

  • arhitekture,
  • građevinarstva,
  • elektrotehnike (elektroenergetika),
  • mašinstva,
  • geodezije,
  • saobraćaja,
  • zaštite od požara i eksplozija,
  • zaštite na radu,
  • tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.

 

Detalje javnog oglasa pogledajte na: JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close