Općina Breza nudi zemljište radi izgradnje proizvodnog objekta

Općina Breza raspisala je danas konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine u svrhu izgradnje proizvodnog objekta, putem pribavljanja pisanih ponuda.

Kako se navodi u pozivu, izgradnja proizvodnog objekta u skladu je sa regulacionim planom industrijske zone Potkraj, a radi se o parceli površine 8.893 m2.

Prema urbanističko-tehničkim uslovima dozvoljeno je graditi malo, srednje ili veliko preduzeće čija je namjena prehrana, konfekcija, skladište, drvoprerada, građevinarstvo, servisi. Uvjetno dozvoljena namjena je komunalna preduzeća, stanovanje i sport unutar poslovnog kompleksa, a zabranjena je namjena koja ugrožava živomu sredinu i vikend-objekti.

Početna naknada za dodijeljeno gradskog građevinskog zemljišta iznosi 43,89 KM/m2 dodijeljenog zemljišta, a početna naknada iz osnova prirodnih pogodnosti – renta iznosi 24,00 KM/m2 korisne površine objekta koji će se graditi.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica uz obavezu uplate kaucije od 10% od utvrđene početne naknade za dodijeljeno zemljište.

Rok za podnošenje pisane ponude je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a otvaranje pristiglih ponuda izvršit će se 18. 4. 2013. godine u 16.00 sati u prostorijama Općine Breza – glavna zgrada.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close