Općina Breza dodjeljuje zemljište za izgradnju poslovnog objekta

Općina Breza je raspisala konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine u svrhu izgradnje proizvodnog objekta, putem pribavljanja pisanih ponuda. Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni Potkraj i ima površinu od 88.93 m2, saznaje eKapija.ba.

Namjena objekta je za proizvodnju iz domena prehrane, konfekcije, skladišta, drvoprerade, građevinarstva, servisa, a svoje pogone mogu izgraditi kako mala, tako i velika preduzeća. Međutim zabranjena je namjena koja ugrožava životnu sredinu i vikend objekti.

Tip objekta je slobodnostojeći, atrijski i poluatrijski ili kompleks više objekata. Planirana spratnost je P(Vp), P+1 i P+2, dok je maksimalna spratnost S+P+2+2M (Pk).

Početna naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište iznosi 25,00 KM/m2 dodijeljenog zemljišta, dok renta iznosi 24,00 KM/m2 korisne površine objekta koji će se graditi.

Konačna površina objekta na osnovu koje će se izvršiti obračun naknade iz osnova prirodnih pogodnosti – renta, koja se plaća po l/m2 korisne površine objekta, bit će utvrđena na osnovu izvedbene projektne dokumentacije i plaća se po ponuđenoj cijeni iz konkursa, a visina iste će se utvrditi u rješenju o odobrenju za građenje.

Budući investitor koji je stekao pravo građenja po ovom konkursu dužan je obezbjediti izvedbeni projekat. Međutim ako u roku od godinu dana po dodjeli građevinskog zemljišta radi građenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje gubi pravo korištenja građevinskog zemljišta.

Rok za podnošenje pisane ponude na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a otvaranje pristiglih ponuda izvršit će se 14.4.2014. godine u 15.15 sati u prostorijama Općine Breza.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close