Okončana 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne

Na 17. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) po hitnom postupku usvojen je Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, predlagača poslanika Damira Arnauta.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojeno je negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o azilu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Zajednička komisija zadužena je da Domu dostavi novo mišljenje o Prijedlogu zakona.

Na usaglašavanje Kolegiju, zbog nepostojanja entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, čija je predlagateljka poslanica Maja Gasal-Vražalica.

U redovnoj proceduri razmatrat će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH jer nije usvojen zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

U vezi sa Prijedlogom kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za ljudska prava, usvojen je zaključak da se Prijedlog kodeksa, zajedno sa uloženim amandmanima, uputi Zajedničkoj komisiji radi dostave novog mišljenja.

Usvojen je Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine.

Usvojen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2014. godinu i primljen je k znanju Plan rada Nezavisnog odbora za 2015. godinu.

Usvojeni su Prijedlog strategije BiH za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovi sporazuma o readmisiji, te Prijedlog akcijskog plana za period od 2015. do 2018. godine.

Usvojen je Izvještaj s održane radionice o temi: „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u području odbrane i sigurnosti“ s prijedlogom zaključaka. Usvojene zaključke možete pročitati ovdje.

Na usaglašavanje Kolegiju, zbog nepostojanja entitetske većine, upućena je poslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH.

Zbog nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je prijedlog zaključka poslanika Sadika Ahmetovića koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da dostavi informaciju o primjeni Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, s naglaskom na izučavanje „nacionalne skupine predmeta“ i izučavanje maternjeg jezika na cijelom teritoriju BiH“.

Nije primljen k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2014. godinu.

Nije usvojen Prijedlog rezolucije o granicama BiH, čiji je predlagač poslanik Zaim Backović.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Shodno usvojenoj Odluci, u Grupu prijateljstva za Zapadnu Evropu umjesto Asima Sarajlića imenovana je Hanka Vajzović, a u Grupu prijateljstva za Aziju umjesto Hanke Vajzović imenovan je Asim Sarajlić.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora (prilog).

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje:

– Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta
– Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva,
– Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiscalis 2020,
– Dopune Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekogranične saradnje programa IPA za 2011. godinu
– Provedbenog protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike o primjeni Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole
– Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (eliminacija siromaštva putem održivog turizma),
– Sporazuma o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close