Oko četiri miliona maraka za sport, kulturu, inovatorstvo

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2015. godinu, kojom se planirana sredstva u ukupnom iznosu od 952.000,00 KM.

Sredstva u iznosu od 937.000,00 KM se raspoređuju na 122 sportska državna i entitetska saveza te sportske klubove u Bosni i Hercegovini, a 15.000,00 osigurava se za dodjelu Državne nagrade za sport.

Olimpijskom komitetu BiH, Paraolimpijskom komitetu BiH, sportskim savezima na nivou BiH i entiteta bit će dodijeljeno 500.000,00 KM, a preostalih 437.000,00 KM sportskim klubovima u BiH i drugim organizacijama čija je djelatnost isključivo oblast sporta.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2015. godinu“, kojom se 2.197.000,00 KM dodjeljuje 169 institucija kulture u BiH za specificirane projekte s ciljem očuvanja njihovih kapaciteta i kulturnih tradicijskih sadržaja.

Vijeće ministara BiH donijelo i Odluku o dodjeli 390.000,00 KM za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje za 2015. godinu, koji će biti  raspoređeni na 82 subjekta u iznosima od 1.500,00 KM do 20.000,00 KM.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova,  donijelo je Odluku o dodjeli 444.000,00 KM iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU – FP7“.

Od toga će 404.000,00 KM biti dodijeljeno za 32 subjekta za pripremu njihovih projekata, a 40.000,00 KM odobreno je Ministarstvu civilnih poslova za projekte na pripremi za učešće u novom programu EU za nauku i istraživanje „Horizont 2020“.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli 117.0000,00  KM tekućeg granta za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu. Grant je namijenjen za 20 subjekata koji se bave inovacijama te fakultetima za određene tehničke projekte u pojedinačnim iznosima od 2.000,00 do 20.000,00 KM.

Svi korisnici ovih grantova dužni su Ministarstvu civilnih poslova dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close