Održana VI sjednica Općinskog štaba CZ

U ponedjeljak, 12.05.2014. godine u Maloj sali Općine Visoko održana je VI sjednica Općinskog štaba CZ koja je bila edukativnog karaktera.

Tema je bila “Organizovanje Općinskog štaba civilne zaštite”.

Mentor edukacije je bio direktor Kantonalne uprave CZ Sead Džanović.

Članovi Općinskog štaba CZ su se upoznali sa problematikom, organizacijom i nadležnostima štaba, a održana je i prezentacija u vezi sa mjerama i zaštitama spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća, kao što su zemljotresi, poplave, itd.

Općinska služba CZ-e kao dio sistema zaštite i spašavanja Općine Visoko i Federacije BiH svoje djelatnosti obavlja u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Općinska služba civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove normativno-pravnog, studijsko-analitičkog, stručno-operativnog i informaciono-dokumentacionog oblika.

KOMANDANT OPĆINSKOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO
mr.sci. Amra Babić s.r.

NAČELNIK OPĆINSKOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO
Dragan Božičković s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close