Održana javna rasprava o Regulacionom planu «Prijeko» Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko održana je završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana «Prijeko» Visoko. Na javnoj raspravi je podržano da se izvrši promjena namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana «Prijeko» uz konkretne prijedloge učesnika u vezi tih promjena.

Umjesto prethodno definisane namjene i sadržaja, prijedlog odluke o kojoj će se Općinsko vijeće izjasniti jeste da se definira nova namjena i sadržaj prostora u «multimedijalni centar (amfiteatar, multimedijalna sala i biblioteka)», garaže i zelena površina (park) dok će krajnji sadržaj biti definiran kroz idejni projekat.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close