Održana 11. sjednica Vijeća ministara BiH: Riješiti pitanje digitalizacije

Jučer je održana 11. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a donešeni su sljedeći zaključci i odluke:

UTVRĐENE DOPUNE ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, kojim se daje mogućnost plaćanja polovice novčane kazne od izrečene prekršajnim nalogom, čime se ova oblast usklađuje s entitetskim propisima i uređuje na jednoobrazan način u BiH.

Prema dopunama Zakona, koje je predložilo Ministarstvo pravde, ako osoba u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga plati kaznu, oslobađa se plaćanja preostalog iznosa kazne u visini od 50 posto.

Istodobno, dopunama Zakona omogućava se da Uprava za neizravno oporezivanje vrši prinudnu naplatu novčanih kazni izrečenih ne samo prekršajnim nalozima ovlaštenih osoba u ovoj upravi već i rješenjima sudova koji su posljedica prekršajnih naloga Uprave za neizravno oporezivanje.

HITNO RIJEŠITI PITANJE DIGITALIZACIJE

Vijeće ministara BiH upoznato je sa zaključkom 5. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i 13. sjednice Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u povodu razmatranja aktualnih pitanja i problema u procesu digitalizacije.

Zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa i Regulatorna agencija za komunikacije BiH da u međusobnom kontaktu najhitnije dođu do sustavnih rješenja koja bi ubrzala realizaciju procesa digitalizacije.

JAČANJE SURADNJE BiH I SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o tehničkoj suradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša Republike Srbije, kojim se jača suradnja u procesu pristupanja Europskoj uniji (EU).

Riječ je o intenziviranju suradnje u sektorima sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne zaštite, poljoprivrede i ruralnog razvoja u procesu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, kao i razmjeni iskustava u vezi s korištenjem pretpristupnih fondova EU za ruralni razvoj.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će prijedlog memoranduma s Izvješćem o pregovorima Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mirko Šarović.

SMANJITI TROŠKOVE PRIJEVOZA LIJEKOVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za prekogranični promet tvari i biljaka iz tabela II, III, IV liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Radi smanjenja troškova prijevoza lijekova u BiH, uz ranije određene granične prijelaze, sada se uvode još dva granična prijelaza, i to Vardište i Šamac, kao granični prijelazi za prekogranični promet tvari i biljaka s točno određenih listi opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

HARMONIZIRANJE PROPISA O JAVNIM NABAVAMA S LEGISLATIVOM EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabave BiH, donijelo je Odluku o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabava radi postupnog harmoniziranja propisa u ovoj oblasti s legislativom Europske unije i provođenja Zakona o javnim nabavama.

Jedinstveni rječnik javnih nabava (JRJN) je sastavni dio ove odluke i predstavlja pomoćno sredstvo za unificirani pristup definiranja predmeta javnih nabava.

ZAJEDNIČKE NABAVE RADI FINANCIJSKIH UŠTEDA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabave BiH, donijelo je Pravilnik o provođenju postupka zajedničke nabava i osnivanje Središnjeg nabavnog tijela za potrebe više ugovornih tijela, kada se odluče na zajednički postupak nabave radi financijskih ušteda.

POVEĆANA TRANSPARENTNOST JAVNIH NABAVA

Radi povećanja transparentnosti javnih nabava, Vijeće ministara BiH donijelo je Naputak o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, koji je predložila Agencija za javne nabave.

Prema Naputku, ugovorno tijelo nakon što dostavi izvješće o postupku javne nabave Agenciji za javne nabave BiH, dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti osnovne elemente ugovore za postupak javne nabave, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u tijeku njegove realizacije. Cilj je omogućiti javnosti praćenje realizacije ugovora u procesu javnih nabava.

INSTITUCIJE BiH OBVEZNE USKLAĐIVATI PROPISE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o primjeni Odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije u razdoblju od 6. 4. 2014. do 6. 4. 2015. godine i obvezalo predlagače pravnih propisa da osiguraju stručnu pomoć Direkcije za europske integracije u fazi izrade pravnog propisa radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Svi predlagači pravnih propisa i rukovoditelji tijela uprave ovlašteni zakonom ili drugim propisima za donošenje podzakonskih akta zaduženi su da Direkciji za europske integracije dostavljaju na provjeru i potvrdu usklađenosti sve propise radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU, a koje su propraćene uredno popunjenim instrumentima za usklađivanje.

Zaduženi su rukovoditelji institucija da Direkciji za europske integracije dostave na provjeru i potvrdu usklađenosti već usvojene propise, koji nisu dostavljani prije usvajanja.

Na sjednici je naglašeno da nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postaje još značajnije obvezno usklađivanje bh. zakonodavstva s legislativom EU, s obzirom na intenziviranje aktivnosti za provođenje preuzetih obveza.

ISPUNITI MEĐUNARODNE OBVEZE

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava o provedbi Akcijskog plana za izvršenje generalnih mjera po presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine, app. br. 39446 i 33849/08.

Vijeće ministara zadužilo je državnog ministra pravde da, u suradnji s ministrima pravde te zdravlja Republike Srpske, u roku od 30 dana predlože mjere kojima bi Zavod Sokolac bio spreman za prijem pacijenata iz cijele BiH u skladu s potpisanim sporazumom između BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH iz 2009. godine.

VMBiH DONIJELO ODLUKU ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BiH U MOSTARU

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH donijelo Odluku o rasporedu uredskog prostora za smještaj bh. institucija u Mostaru u objektu na adresi ulica Kneza Višeslava bb, ukupne površine 1.598,48 četvornih metara. U ovom objektu smještajni prostor dobili su: Agencija za sigurnost hrane; Služba za zajedničke poslove; Agencija za lijekove i medicinska sredstva; Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja; Služba za poslove sa strancima; Konkurencijsko vijeće BiH; Institut za nestale osobe; Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH – FIPA; Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost; Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Službe za zajedničke poslove institucija BiH o problematici smještaja bh. institucija. Zadužena je Služba za zajedničke poslove da za Vijeće ministara BiH izradi prijedlog za smještaj institucija u Istočnom Sarajevu, vodeći računa da sve institucije BiH u novokupljenim objektima imaju optimalne uvjete za redovito obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, uključujući i normativ za smještaj svih zaposlenih u institucijama BiH od osam četvornih metara po zaposlenom.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH zadužena je da pripremi i predloži Vijeću ministara prijedloge odluka kojima bi se reguliralo pitanje kupovine objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu, nakon što Pravobraniteljstvo BiH nije dalo suglasnost za kupovinu zgrade Hidrogradnje u Sarajevu, uz obrazloženje da bi ovom kupovinom bili ugroženi imovinski interesi BiH. Naime, bh. Pravobraniteljstvo je naglasilo da postoji mogućnost zasnivanja zakonske hipoteke na ovoj zgradi, na što je notar upozorio stranke prilikom sačinjavanja kupoprodajnog ugovora, kao i postojanja potraživanja koje je osigurano hipotekarnim ugovorom UNION banke na ovoj zgradi.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Službu za zajedničke poslove institucija BiH da, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova, sačini pregled objekata u Sarajevu koji su državno vlasništvo, a koji su, po osnovi ugovora o zakupu, iznajmljivani veleposlanstvima stranih država u BiH koje ih više ne koriste, kako bi bili iskorišteni za smještaj institucija BiH radi novih proračunskih ušteda. Također, Služba za zajedničke poslove zadužena je da s nadležnim institucijama sačini pregled i svih ostalih objekata u državnom vlasništvu, uključujući podatke o lokaciji, kvadraturi i stanju prostora, odnosno potrebnim troškovima za prilagođavanje prostora za smještaj institucija BiH.

IMENOVANO POVJERENSTVO ZA PROGRAM ZAŠTITE SVJEDOKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Davorina Jukića iz Suda BiH, Gorana Salihovića iz Tužiteljstva BiH i Vahida Alagića iz Državne agencije za istrage i zaštitu za članove Povjerenstva za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za rješavanje problema Roma u BiH. Za nacionalnog koordinatora u 2015. godini imenovana je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice umjesto ranijeg resornog ministra kojem je istekao mandat.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Zaključak o upućivanju Adnana Mahmutovića, policijskog službenika Granične policije BiH, kao časnika za vezu Bosne i Hercegovine pri SECI/SELEC centru u Bukureštu za borbu protiv prekograničnog kriminala na mandat od dvije godine, počevši od 1. 7. 2015. godine.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close