Održan sastanak u vezi sa realizacijom Zaključka Općinskog vijeća sa Tematske sjednice

U Općini Visoko 30.04.2014 godine, održan je sastanak vezan za realizaciju Zaključka Općinskog vijeća donesenog na Tematskoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 21.02.2014. godine, o „Aktuelnoj socioekonomskoj situaciji i problemima radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko“.

Sastanku su prisustvovali načelnica Amra Babić, zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća Aida Zerdo, predsjednik Komisije za statut i propise Salih Purišević, općinski pravobranilac Melina Hodžić- Travančić i predstavnici sindikata preduzeća “KTK”, “Vitex” i “Velepromet”.

Prisutni su informirani o dostavljenim odgovorima nadležnih organa upućenim po donošenju Zaključka Općinskog vijeća.

Na sastanku je istaknuto da je komunikacija predstavnika sindikata sa Načelnicom i Općinskim vijećem veoma važna, ali da na lokalnom nivou nema nadležnosti za rješavanje nagomilanih problema.

Zaključci sa ovog sastanka su slijedeći:

1. Održati sastanak sa menadžmentom i Upravnim odborom JU “Dom zdravlja” Visoko, u cilju iznalaženja rješenja za finansiranje jednog tima porodične medicine kojim bi se osigurala osnovna zdravstvena zaštita za radnike koji je nemaju.

2. Uputiti zahtjev ispred Općine Visoko Vladi FBiH da konstantno djeluje sa svim institucijama na federalnom nivou na rješavanju nagomilanih problema, radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko.

3. Uputiti zahtjev Savezu samostalnih sindikata na nivou federacije i kantona da se aktivnije uključe u rješavanje problema ovih radnika.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close