Održan sastanak direktora FUP-a i kantonalnih policijskih komesara

Jučer, 04.03.2014. godine, u Zenici, je okončan redovni sastanak direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i predstavnici OHR-a, EUSR-a i ICITAP-a. Na ovom sastanku je, kako je predviđeno utvrđenim dnevnim redom, u okviru prve tačke razmatrano aktuelno stanje sigurnosti u Federaciji BiH, dok je u drugom dijelu sastanka razgovarano o realizaciji određenih aktivnosti po zavedenim operativnim akcijama.

Kako je naglašeno, sa posebnom pažnjom je razmatrano aktuelno stanje sigurnosti, a u kontekstu dešavanja na terenu, te demonstracija u gradovima na području Federacije BiH koje su obilježile protekli period, kao i u kontekstu aktivnosti koje su poduzimane od strane kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na stabilizaciji stanja, te uspostavi narušenog javnog reda i mira.

Pored analize parametara i pokazatelja o poduzetim aktivnostima, stanju ljudskih resursa, tehničkoj opremljenosti i obučenosti policijskih snaga u Federaciji BiH, utvrđena je i obaveza na dokumentovanju krivičnih djela počinjenih od strane izgredničkih grupa i pojedinaca.

Nakon diskusija i izvršenih analiza doneseni su i određeni zaključci, prvenstveno u smislu naglašene činjenice da će policijske snage u Federaciji BiH i ubuduće raditi sve poslove u okviru zakonom definisanih nadležnosti, kao i u okviru zakonom propisanih ovlasti koje iste imaju. Takođe je konstatovana obaveza svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, uključujući i uprave policije, da se sačine detaljni pregledi svih potreba za izgradnju kapaciteta i resursa potrebnih za rad, koje bi se uputile nadležnim institucijama radi realizacije utvrđenih potreba, kao i poduzimanje aktivnosti na predlaganju izmjena Zakona koji tretiraju oblast unutrašnjih poslova i poslova sigurnosti, kao i drugih normativno-pravnih akata, a kojim izmjenama i dopunama bi se otklonili postojeći nedostaci, te osiguralo adekvatnije funkcionisanje policijskih snaga u Federaciji BiH.

Pored ostalih zaključaka, u završnom dijelu sastanka je naglašeno da su policijske strukture u Federaciji BiH otvorene za saradnju sa svim policijskim agencijama i tijelima u Bosni i Hercegovini, sa ciljem osiguranja sigurnijeg ambijenta za sve građane u našoj zemlji.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close