Održan sa stanak sa predstavnicima AMUS-a u Poreznoj upravi Federacije BiH

U Poreznoj upravi Federacije BiH jučer je (22.10.2013. godine) održan sastanak sa predstavnicima Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine (AMUS) na kojem je razgovarano o poštivanju autorskih prava i zakonitosti organiziranja estradnog programa.

Sastanku su prisustvoli direktor Porezne uprave Midhat Arifović i zamjenik direktora Vinko Križan, a ispored AMUS-a Dino Merlin, predsjednik Skupštine AMUS-a i  Mirza Hajrić, generalni direktor stručne službe AMUS-a.

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Midhat Arifović naglasio je da je Porezna uprava Federacije  BiH nadležna za kontrolu ugovora o autorskom djelu zaključenih između organizatora estradnog programa i izvođača, kontrolu obračuna i uplate poreza na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, te  komunalne takse za izvođenje žive muzike u skladu s kantonalnim propisima. Podsjetio je da je Porezna uprava Federacije BiH u okviru svojih nadležnosti vršila kontrole organizatora estradnog programa i u slučajevima utvrđenih nepravilnosti izricala sankcije.

Predstavnici AMUS-a su pozdravili napore koje Porezna uprava Federacoije BiH poduzima na otkrivanju i sankcionisanju nezakonitog organiziranja estradnog i obavezali su se da će Poreznoj upravi Federacije BiH dostavljati informacije i saznanja o svim vidovima korištenja muzike u javnim prostorima, radi zaštite autorskih prava.

Na sastanku je dogovoreno da će Porezna uprava Federacije BiH u okviru svoje nadležnosti poduzimati sve aktivnosti u cilju povećanja zaštite autorskih prava i povećanja naplate javnih prihoda po osnovu poreza na dohodak i poreza na dobit.

Sve informacije i podatke o korištenju muzike u javnim prostorima Porezna uprava Federacije BiH će dostaviti nadležnim kantonalnim poreznim uredima  na osnovu kojih će se provoditi inspekcijski nadzor organizatora estradnog programa u Federaciji BiH.

www.magazinplus.eu – PU F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close