Visoko

Održan Forum građana: Visočani kandidovali ideje i prijedloge projekata

U prostorijama Gradskog kina Visoko – Društveni centar, danas je održan Forum građana s ciljem kandidovanja ideja i prijedloga projekata za područje općine Visoko.

Današnji Forum je, između ostalih, jedan od uslova Javnog poziva UNDP-a u okviru projekta „Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH“, kojem je cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

Forumu su prisustovali predstavnici Općine Visoko, predstavnik UNDP-a, i stanovnici mnogih naselja sa područja Visokog.

Predavač, odnosno facilitator foruma je bio Adi Pašalić, koji je kroz detaljno predavanje predstavio cjelokupan proces koji vodi ka krajnjem koraku – implementaciji projekta.

„Općina Visoko se priključila UNDP-ovom projektu 2017.godine. Do sada smo realizovali nekoliko značajnih projekata. Danas nastavljamo sa aktivnostima koje uključuju direktno iznošenje problema i prioriteta građana s ciljem poboljšanja kvalitete života na lokalnom nivou“, istakao je Pašalić.

Mještani visočkih naselja su predlagali ideje prema cjelinama, a najveći broj prijedloga odnosio se na infrastrukturu; rekonstrukciju dotrajalih objekata, izgradnju objekata, uređenje izletišta, izgradnju prilaza za osobe sa posebnim potrebama, te sanaciju prostorija školskih ustanova.

Nakon održanog foruma, Općina Visoko će sa prijedlozima koji budu najviše odgovarali uslovima poziva i budu visoko ocjenjeni od strane građana, uz pretpostavku da su riješena imovinsko pravna i druga pitanja u vidu aplikacije, projekat podnijeti UNDP-u.

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close