Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 113. sjednice

Na 113. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je implementaciju Odluka Ustavnog suda BiH vezanih za sudske tužbe budžetskih korisnika po osnovu Kolektivnih ugovora. Predloženo je nekoliko rješenja, a ona su uglavnom vezana za predstojeće izmjene budžeta Kantona kada će se i definitivno utvrditi načini i dinamika isplate pravosnažnih sudskih presuda.

U Informaciji o ostvarenim javnim prilivima za period januar-maj 2013. godine koju je sačinilo Ministarstvo finansija, a Vlada usvojila na ovoj sjednici, stoji podatak da je ukupan priliv iznosio 91 milion KM za ovaj period, što je za šest odsto manje u odnosu na isti period prošle godine i 20 odsto manje u odnosu na ovogodišnji plan budžeta. U Informaciji je konstatovano da budžetsko planiranje u ovoj godini karakteriše daljnji nastavak ekonomske krize, a time i otežano prikupljanje budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donesena je Odluka o osnivanju J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona kojim se djelatnost Penzionerskog doma proširuje i na medicinsku brigu, a ne samo zbrinjavanje starih lica.

Vlada je ovoj sjednici prihvatila i Informaciju o načinu provođenja Zakona o konsolidaciji rudnika uglja u FBiH koja obrađuje rudnike s područja Kantona te dinamiku otplate dugovanja prema penzionim i zdravstvenim fondovima. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je program utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja u 2013. godini u iznosu od 60.000 KM koji će se utrošiti na cijepljenje domaćih životinja, pomoć u rješavanju problema pasa lutalica, naknade za ubijene životinje i druge namjene. Iz resora ovog Ministarstva usvojen je i prijedlog da se Općini Žepče za izgradnju pjeskolova u sklopu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda dodijeli 30.000 KM iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014 godini te saglasnost na imenovanje pojedinih direktora škola s područja Kantona.

www.magazinplus.eu – Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close