Odluke Vlade ZDK sa 100. sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 100.sjednici održanoj jučer utvrdila je Plan novčanih tokova budžeta Kantona za mart 2013. godine kojim su precizno određene budžetske stavke i njihovo procentualno izvršenje prema prilivu sredstava. Naime, i dalje je na snazi zaduženje svim budžetskim organizacijama da se plaćanja po svim stavkama realizuju samo u visini ostvarenog priliva.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Vlada je usvojila Izvještaj o utrošenim sredstvima dobijenim od naknada za obavljene tehničke preglede u 2012.  kao i Program utroška ovih sredstava za 2013.godinu. Uz to, usvojen je i Plan zaštite,održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta u ovoj godini kao i Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu.Ovaj Fond raspodijelit će sredstva u iznosu od 2.825.000 KM tako što će općinama pripasti 2.124.000 KM, a 701.000 KM bit će utrošena na rad mobilne stanice za izvještavanje o kvaliteti zraka, izradu kantonalne Strategije okoliša kao i idejnog projekta zbrinjavanja animalnog otpada.Od ostalih namjena, vrijedi pomenuti izradu idejnog projekta prečišćavanja otpadnih voda Kantonalne bolnice Zenica, zatim sufinansiranje nabavke displeja za javno objavljivanje podataka o zagađenosti zraka u Zenici, uređenje izletišta Smetovi te podršku nevladinim organizacijama koje se bave ekologijom.

Vlada je jučer, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u 2012. godini kao i Izvještaj o realizaciji Programa vodnih naknada. Ministarstvo privrede izradilo je Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2013. godini, vrijedan milion KM. Prema ovom Programu, koji je Vlada jučer usvojila, sredstva će biti izdvojena za uspostavljanje industrijskih – poslovnih zona, za provođenje nadzora i realizacije koncesionih ugovora te za geomagnetno snimanje Kantona. Osim toga, finansirat će se izgradnja hidrotehničkih objekata za izmještanje toka rijeke Ribnice u Općini Kakanj te uvođenje energetske efikasnosti građevinskih objekata.

Na jučerašnjoj sjednici  Vlada je usvojila i Informaciju o medicinskoj rehabilitaciji pripadnika branilačke populacije u 2012. godini koju je izradilo Ministarstvo za boračka pitanja. Pored toga, imenovan je privremeni Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica na dva mjeseca, odnosno do okončanja konkursa za izbor novih članova, a  data je i suglasnost za ustupanje dijela školskog zemljišta za izgradnju objekta Društvenog doma u MZ Čatići, Općina Kakanj.  Na kraju, usvojen je Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close