Odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila  inicijativu Općinskog pravobranilaštva Kakanj za donošenje izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina. Razlog je što porezni uredi obračunavaju porez na promet nekretnina općinama koje vrše promet tim nekretninama, a prihod od tog poreza je općinski prihod. Tako općina plaća porez i sama sebi vrši uplatu, ali ukoliko je ne izvrši, onda porezna uprava vrši prinudnu naplatu.

Kako se radi o malim izmjenama ovog zakona, predlaže se da ide u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Na prijedlog Ministarstva finansija ZDK-a Vlada je utvrdila Plan novčanih tokova budžeta za decembar 2012. kojim i dalje važi princip da se sredstva iz budžeta troše samo onoliko koliki je i priliv. Uz to, budžetskim korisnicima i dalje nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ako oni nisu ranije odobreni.

Vlada ZDK-a je  dala saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija između Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Sporazum ima za cilj uspostavu zajedničkog djelovanja svih kantona s Vladom FBiH na usklađivanju pravnog sistema s Evropskom unijom, u skladu s Privremenim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Mapi puta.

zenicablog.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close