-TopSLIDEVisoko

Odluka o prijemu pripravnika/volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić danas je potpisao Odluku o prijemu pripravnika/ volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, a sa izabranim licima zaključit će se ugovori na period od 12 mjeseci, počev od 04.12.2023. godine.

“Praksu prijema svih kandidata koji zadovoljavaju uslove za stručno osposobljavanja pripravnika/volontera u Gradskoj upravi nastavili smo treću godinu zaredom, jer je naša želja da sve kandidate kvalitetno pripremimo za tržište rada. Ranije smo dodjeljivali stipendije svim studentima koji zadovoljavaju uslove, dodjeljivali stipendije svim uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola, a sada primamo i sve pripravnike/volontere. Sve ili svi ima jasnu poruku, a ona je jedinstvena i usmjerena je na stvaranje šanse i jednakih prilika svima koji učestvuju u javnom pozivu i time postižemo opću transparentnost i jačamo vjeru u sistem. Sretan sam što ćemo danas obradovati 25 mladih osoba”, kazao je gradonačelnik Ganić.

Izabrani su pripravnici/volonteri kako slijedi:

a) Pripravnik/volonter – bachelor prava
1. Ćosović Ammar
2. Pušćul Amila
3. Frljak Behija

b) Pripravnik/volonter – bachelor uprave
1. Dedić Alma

c) Pripravnik/volonter – diplomirani ekonomist
1. Mević Adnan
2. Bukva Nudžejma

d) Pripravnik/volonter – magista politolog
1. Hindija Ilhana

e) Pripravnik/volonter – diplomirani inžinjer saobraćaja
1. Vračo Velida

f) Pripravnik/volonter – magistar saobraćaja
1. Vrca – Džafić Aida

g) Pripravnik/volonter – bachelor socijalnog rada
1. Konjo Emina
2. Trako Almina

h) Pripravnik/volonter – magistar arheologije
1. Šabanija Softić Ajla

i) Pripravnik/volonter – magistar poljoprivrede
1. Kovo Kemal

j) Pripravnik/volonter – bachelor poljoprivrede
1. Šišić Samra

k) Pripravnik/volonter – bachelor novinarstva
1. Šabanović Ilma

l) Pripravnik/volonter – magistar prehrambene industrije
1. Dervić Anela
2. Gačan Medina

m) Pripravnik/volonter – bachelor kriminalistike
1. Smajić Zejid
2. Šabanija Ilhana

n) Pripravnik/volonter – magistar sanitarnog inžinjerstva
1. Omerbegović Minela
2. Čehajić Aldina

o) Pripravnik/volonter – bachelor geografije
1. Karavdić Iman

p) Pripravnik/volonter – bachelor poslovne informatike
1. Halilović Sumejja

r) Pripravnik/volonter – magistar hemije
1. Jamaković Emina

s) Pripravnik/volonter – magistar psihologije
1. Kecanović Melisa

Odluka je stupila na snagu danas, a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Grada Visoko.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close