Visoko

Odgovor na vijećničku inicjativu od strane FMPK Emir Džafić

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija uzelo u razmatranje inicijativu viječnika Emira Džafića za prekategorizaciju lokalne ceste Buci-Kralupi- Gornja Bioča u regionalnu cestu drugog reda

Kako se približava rok kada bi navedena Odluka trebala stupiti na snagu (15.03.2018. godine) ovo Ministarstvo je inteziviralo aktivnosti na analizi stanja u svezi ove problematike. Imenovano je povjerenstvo čiji je zadatak da pripremi prijedlog odluke o izmjeni Odluke koju je Vlada Federacije FBiH donijela 2014. godine. I u ovo povjerenstvo su imenovani predstavnici svih kantona i već je održano nekoliko sastanaka.

Povjerenstvo je prikupilo prijedloge i inicijative iz svih kantona i upravitelja cestama u svezi potencijalne izmjene navedene Odluke i tijekom siječnja 2018. godine je planirano održavanje sastanaka po kantonima radi dodatnih konsultacija i usaglašavanja jer ova problematika spada u podjeljene ustavne nadležnosti. U okviru ovih konsultacija uzeti ćemo u razmatranje i ovu inicijativu.

DOKUMENT

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close