Odgođen početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru

Pregovori o Općem kolektivnom ugovoru, koji su jučer trebali početi u Domu sindikata u Sarajevu, između Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) i Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH), odgođeni su jer se progovarački tim UPFBiH nije pojavio na sastanku.

UPFBiH je jučer u saopćenju za javnost izrazilo žaljenje zbog toga što se početak pregovora odgađa do daljnjeg, a razlog za to je, kako su naveli, što “SSSBiH ne želi da svom pregovaračkom timu da punomoć za vođenje i zaključivanje pregovora, čime u potpunosti čini besmislenim svako pregovaranje i direktno sprečava zaključivanje novog Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH”.

“Ovakvo, po nama, potpuno neodgovorno ponašanje Sindikata suprotno je Preporuci Međunarodne organizacije rada o promociji kolektivnog pregovaranja, koja predviđa da strane u kolektivnom pregovaranju trebaju svojim pregovaračima da odrede mandate za vođenje i zaključivanje pregovora, uz poštovanje člana II stava 1. alineja 3. Protokola za vođenje pregovora o Općem kolektivnom ugovoru za područje FBiH, potpisanom između UPFBiH i SSSBiH 28. septembra ove godine”, naveli su poslodavci u saopćenju za javnost.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović je novinarima kazao da je SSSBiH u skladu sa zaključenim protokolom, uputio poziv UPFBiH na pregovore radi usklađivanja Općeg kolektivnog ugovora sa važećim Zakonom o radu FBiH.

“Međutim UPFBiH je tražilo da im SSSBiH pošalje neki akt, za koji mi još ne znamo o čemu se radi. Mi smo još 31. augusta ove godine poslali odluku o sastavu pregovaračkog tima i odluku da taj tim ima punomoć od Glavnog odbora SSSBiH da vodi pregovore. Poslali smo poziv i Vladi FBiH da prisustvuje pregovorima, međutim obaviješteni smo da danas imaju druge obaveze, a poslodavci su saopćenjem obavijestili javnost da neće biti na pregovorima”, kazao je Bajramović.

Po njegovom mišljenju, poslodavci zapravo traže akt po kojem on (Bajramović) može da vodi pregovore o izmjenama kolektivnog ugovora i kad se završe pregovori da, bez bilo kakvog organa, parafira, odnosno potpiše taj ugovor.

“Međutim to nije moguće jer Statut SSSBiH kaže da je za to nadležan Glavni odbor. To je zapravo igra oko rušenja Općeg kolektivnog ugovora”, dodao je Bajramović.

Prema Zakonu o radu FBiH, član 182, važeći kolektivni ugovori moraju se uskladiti sa tim zakonom u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Ukoliko kolektivni ugovori ne budu usklađeni u predviđenom roku, prestaje njihova primjena.

“Izuzetno, ako u predviđenom roku ovog člana kolektivni ugovori ne budu usklađeni, Vlada FBiH, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem FBiH, može produžiti primjenu kolektivnog ugovora za još 90 dana”, stoji u tom članu Zakonu o radu.

Novi Zakon o radu u Federaciji stupio je na snagu 20. augusta i socijalni partneri trebaju utvrditi Opći kolektivni ugovor. S obzirom na oprečne stavove dviju strana, izvjesno je da to neće ići nimalo lako.

“Udruženje vjerovatno čeka istek ovih Zakonom predviđenih 120 dana, nakon kojih Opći kolektivni ugovor više neće važiti. Radi se o 500.000 ljudi i o njihovoj sudbini i ja uopće ne želim da potpišem kolektivni ugovor koji nudi nikakva prava radnicima”, naveo je Bajramović.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close