Od sutra u BiH primjena novog zakona o akcizama na duhan

Poreski obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su da sutra, kada počinje primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, popišu zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostave nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oprezivanje BiH (UIO) u roku od sedam dana, odnosno do 8. augusta 2014. godine.

Ovoj obavezi podliježu svi oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice).

Sve osobe koje se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužne su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi (do 18.augusta 2014.), uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

“Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta”, navodi se u saopćenju UIOBiH.

Ovo je definisano Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojima je predviđen novi način oporezivanja duhana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa (izuzev cigareta pakovanih u paklice), čija primjena počinje 1.augusta 2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u Evropskoj uniji.

Navedenim izmjenama Zakona predviđen je drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duhan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14), propisano da će akciza na duhan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

FENA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close