Od šest lizing društava u Federaciji BiH, pet u gubitku

U prvih devet mjeseci 2014. godine sektor lizinga u Federciji BiH ostvario je gubitak u iznosu od 12,1 milion KM, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH, izvještava Indikator.ba.

Pet lizing društva je iskazalo negativan finansijski rezultat u iznosu od 13.59 miliona KM, dok je jedno lizing društvo poslovalo pozitivno u iznosu od 1,46 mil. KM.
Od ukupnog gubitka, 10,5 miliona KM ili gotovo 87 posto predstavlja gubitak jedno lizing društva, a nastao je usljed značajne koncentracije izloženosti društva prema jednom korisniku lizinga.

– Intezivirane su aktivnosti društva na restruktuiranju spornog potraživanja i pozitivni efekti se mogu očekivati do kraja godine, a što će uticati na finansijski rezultat sektora lizinga, navode u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Bilansna suma lizing društava u FBiH na dan 30.09.2014. godine iznosila je 487,5 miliona KM, što je za 90,5 miliona KM ili 15,6% manje u odnosu na 31.12.2013. godine.
Djelatnost lizinga u trećem kvartalu 2014. godine bilježi blago povećanje vrijednosti i broja novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga u odnosu na prethodna dva kvartala 2014. godine.

Ukupni kapital lizing društava je na dan 30.09.2014. godine iznosio 24, 28 miliona KM. Dva lizing društva su iskazala kapital manji od iznosa propisanog odredbama Zakona o lizingu (250.000KM) i ona su pod posebnom pažnjom Agencije, a osnivači su u toku četvrtog kvartala pokrenuli aktivnosti na dokapitalizaciji.

Usljed teške privredne situacije u kojoj se nalazi BiH sve je više insolventnih korisnika lizinga usljed čega dolazi do raskida ugovora i do izuzimanja predmeta lizinga koje lizing društva evidentiraju na zalihama. Tržišna vrijednost izuzetih predmeta lizinga na dan 30.09.2014. godine, usljed raskida lizing ugovora sa korisnikom lizinga ili istekom ugovora kod kojih nije ugovoren otkup predmeta lizinga, iznosila je 31,38 miliona KM i manja je za 2,1 milion KM ili 6,4% u odnosu na 31.12.2013. godine.

Djelatnost lizinga u Federaciji BiH obavlja 6 lizing društava: ASA Aleasing d.o.o. Sarajevo, NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo, S-Leasing d.o.o. Sarajevo, UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo i VB Leasing d.o.o. Sarajevo
Ova društva imaju ukupno 139 zaposlenika, što je 19 zaposlenika ili 12,3 posto manje u odnosu na kraj 2013. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close