BiHPolitika

Od SDA do NIP-a: Kako je uništen sarajevski Vodovod

Unatoč potrošenih 10 miliona EBRD kredita za rekonstrukciju vodovne mreže KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo bilježi gubitke vode od čak 71%, s tim da je broj kvarova do augusta 2022. godine povećan za čak 122 posto. Ovi podaci ukazuju na posljedice decenijskog političkog upravljanja ovim strateškim preduzećem.

Piše: Elmedina Šabanović

KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo godinama predstavlja kompaniju od strateškog interesa političkim strankama na vlasti u Kantonu Sarajevo.

Kao što je od ranije poznato, tokom vladavine stranke SDA ovim preduzećem, ono je služilo kao izvor finansiranja kompanija koje su se nalazile u vlasništvu ljudi bliskih ovoj stranci. Tako je online magazin Žurnal ranije pisao o tome kako je firma Bihexo, koja je u vlasništvu zeta Bakira Izetbegovića, Mirsada Berberovića, unazad godinama dobijala višemilionske tendere. U prilog o namještanju tendera govori i činjenica da su, u posljednjem revizorskom izvještaju iz 2021. godine, revizori i sami utvrdili propuste i nepravilnosti u procesu javnih nabavki.

Tako u revizorskom izvještaju stoji kako su „Uvidom o realizaciju zaključenog ugovora sa društvom ‘Bihexo’ konstatovali smo da su na fakturama ovog dobavljača navedene stavke koje nisu sadržane u cjenovnoj ponudi na osnovu koje je sklopljen ugovor. Za najveći dio fakturisanih stavki jedinične cijene ne odgovaraju cijenama iz ponude i kataloški brojevi iz cjenovne ponude ne slažu se sa kataloškim brojevima navedenim na fakturama, zbog čega je onemogućeno adekvatno praćenje realizacije zaključenog ugovora.“

Dolaskom opozicije na vlast u KS-u, tačnije NIP-a čiji je kadar trenutno na čelu ovog preduzeća dolazi do zapošljavanja stranačkih kadrova na direktorske pozicije.

Tokom aprila ove godine prvo je izvršena nova sistematizacija u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Sarajevo, a iz ove kompanije su nam odgovorili da je preduzeće pristupilo izvršenju nove sistematizacije na osnovu preporuka Nezavisnog revizora.

„Naime, prema Izvještaju Nezavisnog revizora, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju bilo je neophodno prilagoditi osnovnoj djelatnosti preduzeća. U Izvještaju Nezavisnog revizora je konstatovano da je potrebno stručnim pristupom izraditi modernu organizaciju sa optimalnom sistematizacijom radnih mjesta u skladu sa potrebama Preduzeća“, kazali su.

Sistematizacijom kao i imenovanjem stranačkih kadrova (direktor, izvršni direktor, itd.) Vodovod i kanalizacija Sarajevo, kao ključno preduzeće, dovedeno je u nezavidan položaj koji se može reflektirati na kompletno poslovanje ovog preduzeća.

Sistematizacija po mjeri NIP-a

Tako je sadašnji direktor ViK-a Rusmir Salić postavljen na poziciju ispred stranke Narod i Pravda, a prema pisanju medija samo dva mjeseca prije njegovog imenovanja, stekao je zvanje magistra ekonomije na privatnom univerzitetu u BiH, a diplomirao je 2008. godine na Univerzitetu u Sarajevu, tačnije Ekonomskom fakultetu. No, ono što je ključno istaknuti jeste da je Salić prije zaposlenja u ViK-u bio uposlenik Željeznica FBiH.

Portal Tacno.net obratio se direktoru Rusmiru Saliću za komentar o stranačkom zapošljavanju u ovom javnom preduzeću, međutim do objave ovog teksta nismo dobili njegove odgovore.

                                                                                     Foto: Screenshot

Adnan Šerak, sadašnji izvršni direktor za kanalizacioni sistem u ViK-u, po struci dipl. ing. saob., bio je kandidat NiP-a za Skupštinu Kantona Sarajevo 2018. godine. Njegov stranački kolega Amar Nović, po struci dipl. pravnik, postavljen je na poziciju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove, a bio je kandidat NiP-a za Općinsko vijeće Novi Grad.

                                                                               Foto: Facebook

U razgovoru sa ekspertom za vodovodne sisteme Đevadom Koldžom upitali smo za problematiku stranačkog rukovođenja javnim preduzećem poput VIK-a, koji je istakao da niti jedno javno preduzeće ne treba biti pod stranačkim uticajem.

„Odavno sam prestao vjerovati da je takvo što moguće na ovim prostorima, ali ako su stranke već te koje biraju kadar, onda bi barem morale u svojim redovima da pronađu stručan ili barem koliko, toliko stručan kadar, ako ga nemaju onda da pronađu vanstranački kadar (a ti su vjerovatno najugroženija kategorija jer ih niko ne želi). Imam osjećaj da izbor kadra čak i ne vrše stranke na najvišem nivou, nego to raspodjele po svojim mjesnim ili kako se već zovu odborima“, kazao je Koldžo.

Koldžo je naveo i da oni koji biraju kadar jednog vodovoda moraju razmišljati o tome na isti način kao da biraju doktora koji će im operisati dijete, da moraju shvatiti koju odgovornost imaju i koje posljedice lošeg izbora su moguće.

Prema podacima kojima raspolaže Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a u posljednjih pet godina Ured je zaprimio čak 74 prijave za korupciju protiv KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Tokom 2021. godine gubici vode 71 posto, a novčani preko 13 miliona KM

Prijašnja Vlada KS-a na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem potpisala je 2017. godine ugovor sa Uredom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u vrijednosti od 25 miliona KM. Prva i druga tranša iznose 10 miliona KM, a treća 5 miliona KM. Cilj ovog projekta je, kako su tada odgovorni tvrdili, da se stabilizira stanje sa vodosnadbijevanjem, a da je tad, i u narednim godinama Vladi Kantona Sarajevo u interesu smanjiti gubitke vode i zaustaviti redukcije.

                                                                                  Foto: Akta.ba

Realizacija EBRD kredita počela je 2019. godine rekonstrukcijom pumpnih stanica Bačevo, Alipašin Most i Centar, a početkom 2020. godine objavljen je i tender za rekonstrukciju 6.5 kilometara vodovodnih cijevi u Sarajevu. Dvije godine od početka realizacije kredita Ured za reviziju institucija FBiH je tokom revizije ovog preduzeća, za 2021. godinu, utvrdio da „Društvo ostvaruje značajne gubitke na mreži, koji su rezultat razlike između količine zahvaćene i fakturisane vode. Na osnovu fakturisanih količina vode i ukupno zahvaćene vode revizijom je utvrđeno da su gubici u 2021. godine iznosili 71%. Najveći dio odnosi se na gubitke radi isticanja vode usljed oštećenih cjevovoda i nelegalnih priključaka.“

Ured za reviziju institucija FBiH je u izvještaju također istaklo da „ova analiza pokazuje da Društvo nije poduzelo adekvatne aktivnosti i uspostavilo interne procedure na prevazilaženju gubitaka vode, zbog čega u narednom periodu mora poduzeti ozbiljne mjere kako bi saniralo gubitke. To se prije svega odnosi na identificiranje bespravnih priključaka, popravku vodovodne mreže i uvođenje u sistem javnog vodosnabdijevanja svih potrošača (pravnih lica i domaćinstava).“

Pored velikih gubitaka vode, revizori su utvrdili da je i u 2021. godini ovo preduzeće imalo gubitak od oko 13 miliona KM. U svom izvještaju revizori su naveli da Društvo kontinuirano bilježi gubitke koji su od 2012. do 2021. godine iznosili oko 185 miliona KM, ima značajne gubitke vode, a da cijena vode nije formirana u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo.

Kvarovi povećani za 122 posto

Prema podacima koje posjeduje portal Tacno.net u 2022. godini došlo je do povećanja proizvodnje/zahvaćanja vode, u periodu od januara do jula 2022. godine, u odnosu na isti period u 2021. godini. Tačnije, ukupna proizvodnja je povećana za 47,2 l/s. Ukoliko kao relevantan faktor uzmemo revizorski izvještaj iz 2021. godine evidentno je da će se gubici od 71% povećati sa ovom godinom.

                                                                                  Foto: Tacno.net

Na upit portala Tacno.net Vodovodu i kanalizaciji Sarajevo, zbog čega je povećan zahvat ukupne količine vode u odnosu na prošlu godinu, iz ovog preduzeća kazali su da mjesec juni 2022. godine karakterišu iznimno visoke temperature te da su prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu srednje mjesečne temperature zraka u junu 2022. godine bile znatno više u odnosu na prosjek za referentni niz (1991.-2020.).

„Temperaturna odstupanja su iznosila 3,8°C. Prema raspodjeli percentila temperaturne vrijednosti za juni svrstavaju se u kategoriju ekstremno toplo. U junu 2022. godine količine padavina bile su ispod klimatološke normale (1991-2020.) godine. Shodno klimatološkim i hidrološkim uslovima tokom cijele godine imali smo pad izdašnosti izvorišta, te u isto vrijeme povećanu isporuku vode u zone vodosnabdijevanja kao i potrošnju vode kod potrošača“, istakli su iz ViK-a.

Jedan od razloga povećanja zahvaćanja vode trebao bi se vjerovatno potražiti u činjenici da je u periodu od januara do augusta ove godine, prema podacima Vodovoda i kanalizacija Sarajevo, broj neopravljenih kvarova skočio na čak 984 neopravljena kvara u odnosu na isti period prošle godine gdje je broj kvarova iznosio 443.

U daljem odgovoru portalu Tacno.net, iz ovog preduzeća navode da je u periodu januar – august 2022. godine došlo do određenog povećanja broja otvorenih naloga, broj popravljenih kvarova na cjevovodima je za 3% manji, a broj popravljenih kvarova na priključcima je za 3% veći u odnosu na 2021. godinu, te da postoje dva ključna razloga povećanog broja neopravljenih kvarova.

„Opredjeljenje da se tokom građevinske sezone ‘određeni’ kapaciteti službe usmjere ka izvođenju radova na rekonstrukciji cjevovoda na kojima se bilježi veliki broj kvarova, čime se postiže puni efekat, produžava vijek trajanja cjevovoda te prestaje potreba za stalnim intervencijama odnosno opravkama kvarova na rekonstruisanim cjevovodima u narednih 30-tak godina. Zbog toga što se provodi ‘aktivno istraživanje i detekcija kvarova’ na terenu, što podrazumijeva plansku detekciju kvarova na vodovodnoj mreži koju provodi stručno osposobljena i opremljena ekipa preduzeća u cilju smanjenja gubitaka vode u mreži, za razliku od ranijeg perioda kada smo imali ‘pasivno istraživanje i detekciju kvarova’ koje podrazumijeva samo istraživanje i detekciju kvara po zaprimljenim prijavama kvarova“, naglasili su iz ViK-a.

Direktor Rusmir Salić također nije odgovorio na upit portala Tacno.net o uzrocima velikog povećanja neopravljenih registrovanih kvarova niti zašto je unatoč rekonstrukciji primarnog cjevovoda na potezu Alipašin Most-Skenderija došlo do povećanja prosječne potrošnje vode te o gubicima u sistemu.

Đevad Koldžo je ranije kritikovao ideju rekonstrukcije vodovodne mreže tvrdeći da je tu riječ samo o kratkoročnom rješenju.

                                                                          Đevad Koldžo/Foto: Depo.ba

„Kritikovao sam vodovod zbog pogrešnog upravljanja vodovodnim sistemom i zbog plana da se vrši zamjena isključivo cijevi na primarnoj mreži (što je kratica za katastrofu), a ne zbog toga što će finansiranje obezbjediti kreditnim zaduženjem. Za takvu kapitalnu investiciju kredit je gotovo pa jedino rješenje, ne samo kada je u pitanju Sarajevo već i većina drugih srednjih i velikih vodovodnih sistema u svijetu“, istakao je Koldžo.

On je kazao da za 30 godina koliko se bavi ovim poslom, od svih projekata na kojima je radio, da jedino projekat smanjenja gubitaka u Džedi (Saudijska Arabija) nije finansiran kreditnim sredstvima.

Ekološki aktivista iz Udruženja EKO Akcija Anes Podić za Tacno.net je istakao da se kreditom EBRD-a za rekonstrukciju vodovodne mreže u Sarajevu krpe najveće rupe, dok ostali višegodišnji problemi u poslovanju KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, koji su vremenom doveli do ogromnih gubitaka vode na mreži ostaju neriješeni.

                                                                                            Foto: Fokus.ba

„Dramatičan opis poslovanja Vodovoda je dat u posljednjem revizorskom izvještaju. Naša je bojazan da je i trenutna postava Vlade Kantona Sarajevo nastavila da gura KJKP Vodovoda i kanalizaciju u još veće dugove i gubitke, kako bi i Vodovod jednog dana krenuo stopama GRAS-a

– Prvo se kompanija zaslugom Vlade uvali u velike gubitke, koji onda posluže kao izgovor za stečaj preduzeća i predaju njegovih usluga privatniku. Eventualna privatizacija Vodovoda bi bila pogubna po vodosnabdijevanje Sarajeva. Brojni su negativni primjeri privatizacije vodovoda širom svijeta koji su završili pogoršavanjem usluga i povećanjem cijena”, kazao je Podić.

I dok se opozicija i vlast bore čiji će stranački igrač završiti na poziciji direktora javnog preduzeća te kako će i kome dodijeliti tender, Vodovod i kanalizacija tone sve dublje u probleme koje će građani Sarajeva prije ili kasnije osjetiti na svojoj koži.

Tekst prvobitno objavljen 28.09.2022. 

tacno.net/arhiva

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close