Od početka krize u prerađivačkom sektoru manje 21.500 zaposlenih

Najbrojniji sektor po zaposlenosti u Bosni i Hercegovini – prerađivačka industrija – smanjio se od početka krize 2008. do sada za 15 posto, što je pokazatelj da je ova grana privređivanja jedna  od najpogođenijih dugogodišnjom ekonomskom krizom, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH koje je analizirao Indikator.ba.

Ovaj sektor je još 2008. godine zapošljavao više od 144 hiljade radnika (krajem godine tačno 144.437), da bi mu zaključno sa februarom ove godine broj opao na 122.882.
Za protekle četiri godine broj zaposlenih radnika ovoj privrednoj grani opao je, dakle, za 21.555.
Pad ekonomskih aktivnosti, smanjenje obima posla ovog sektora koji je značajnim dijelom izvozno orijentisan, imao je za posljedicu otpuštanje velikog broja radnika, a što je značajnim dijelom uticalo i na rast nezaposlenosti u BiH.
Iz godine u godinu broj zaposlenih u prerađivačkoj rapidno je padao, pa se sa 144.437 na kraju 2008. godine spustio na 135.412 na kraju 2009. godine, te na 132.041 na kraju 2010. godine.
U 2011., kada je BiH bilježila blagi rast ekonomskih aktivnosti, trend pada je zaustavljen pa je registrovan blagi rast na 132.912 zaposlenika, da bi silazna putanja bila nastavljena u 2012. godini.
Naime, zaključno sa 31. 12. 2012. godine u prerađivačkoj industriji bilo je 130.421 zaposlenih, da bi njihov broj za prva dva mjeseca ove godine naglo opao i na kraju februara 2013. godine iznosio je svega 122.882 radnika.
Broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji

2008.                144.437
2009.                135.412
2010.                132.041
2011.                132.912
2012.                130.421
2013(febr.)       122.882

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close