Visoko

Od danas “Pauk” na ulicama Visokog

Obavještenje o sistemskom rješavanju problema saobraćaja u mirovanju

Općina Visoko je pristupila sistemskom rješavanju problema saobraćaja u mirovanju proširujući postojeće kapacitete u cilju povećanja broja parking mjesta u užem gradskom jezgru. Prema broju registrovanih vozila, broj potrebnih mjesta za parkiranje u u užoj gradskoj jezgri općine Visoko iznosi cca 200 parking mjesta, a broj trenutno raspoloživog parking mjesta iznosi preko 460.

Nepropisno parkirana vozila, ostavljanje na nedozvoljenim lokacijama, neplaćanje parkinga ili zloupotreba termina dozvoljenog vremena parkiranja česta je situacija u gradskim ulicama, trotoarima a posebno u neposrednim blizinama škola što direktno ugrožava bezbjednost učenika.

Zbog ovakvog nedostatka saobraćajne kulture građana, Općina Visoko predvidjela je novu mjeru za regulisanje saobraćaja u mirovanju i kažnjavanje nesavjesnih vozača.

Vozila zaustavljena ili parkirana na saobraćajnim površinama i trotoarima na kojima ugrožavaju sigurnost saobraćaja ili ometaju njegov normalan tok, premještaju se po nalogu službenog lica (predstavnika PU Visoko i nadležnog javnog preduzeća JKP „Gradska groblja“  Visoko) specijalnim vozilom „PAUK“ od strane uposlenika JKP „Gradska groblja“ Visoko.

Općina Visoko će od 15.11.2017. god.početi sa upotrebom specijalog vozila „PAUK“:

Naknada troškova za premještanje vozila kojima je učinjena povreda iznosi 50.00 KM

Naknada za započeto a neizvršeno premještanje iznosi 25.00KM

Naknada za osiguranje (čuvanje) premještenih vozila iznosi:

Do 10 sati 5.00KM

Od 10 do 24 sata 10.00 KM

Preko 24 sata svaki započeti sat osiguranja (čuvanja) 1.00KM

Molimo sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i ne parkiraju svoja vozila na nedozvoljenim mjestima (trotoari, prilazi školama, zelene površine) jer postoji sasvim dovoljan broj parking mjesta za propisno i uredno funkcionisanje saobraćaja u mirovanju, a sve u cilju zaštite pješaka i učenika.

Slika 1Slika 2

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close