Od 1. jula nova uredba za plasmana građevinskih proizvoda u EU

Stupanje na snagu Uredbe EU 305/2011 o uvjetima plasmana građevinskih proizvoda na tržište EU, koja se poklopila sa datumom ulaska Hrvatske u Uniju, imat će veliki utjecaj na poslovanje kompanija iz BiH koje se bave ovom djelatnošću – izjavio je direktor Euro-info korespodentnog centra Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Senad Hromić.

VTKBiH je danas za privrednike organizirala Info-dan o temi „Nova uredba Evropske unije o uvjetima za plasman građevinskih proizvoda na tržište Evropske unije-CE označavanje“.

Ovom uredbom, kako je dodao Hromić, proizvodi koji se izvoze u zemlje EU moraju zadovoljiti standarde Unije i nositi oznaku „CE“, a na današnjem skupu trebalo bi da se informišu privrednici o toj uredbi.

Hromić je kazao da  nema precizne podatke o broju firmi u BiH koje na svojim proizvodima imaju oznaku CE, jer su proizvođači ti koji postavljaju oznaku, nakon što su provedene procedure o ocjenjivanju usklađenosti u koju su uključene i ispitne laboratorije i tijela za certifikaciju.

“Sve veći broj kompanija ima CE znak i morat će da ima da bi mogli da nastave svoje poslovanje i da izvoze svoje proizvode na tržište EU, pogotovo nakon ulaska Hrvatske u Uniju i  taj broj će sigurno  rasti”, istakao je Hromić.

Po njegovim riječima, primjenom ove uredbe neznatno se mijenjaju moduli po kojima se proizvodi provjeravaju, a i dokumentacija je nešto drugačija, tako da će za proizvođače koji su već izvozili u EU prilagođavanje biti lakše, a proizvođači koji su dosad izvozili u Hrvatsku, morat će da ulože više napora da se prilagode novoj uredbi.

U suštini, dodao je Hromić, ova uredba pojednostavljuje stvari, jer su njome standardi harmonizirani, a tamo gdje standardi nisu harmonizirani, odnosno u zemljama gdje se neće primjenjivati ova uredba, uvodi se tzv. evropsko tehničko ocjenjivanje, na osnovu koga se može uraditi deklaracija o svojstvu proizvoda, koja je neophodna da bi se postavio znak CE.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close