Obnovljivi izvori energije: U BiH radi samo jedna mala vjetroelektrana

Električna energije iz obnovljivih izvora u BiH se proizvodi u 128 proizvodnih objekata. Iako je obaveza zemalja članica Energetske zajednice da učešće energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji treba biti 20 posto do 2020, u BiH obnovljivi izvori učestvuju sa više od 30 posto.

U Federaciji BiH proizvodnja se odvija u 100 objekata, dok se u RS-u proizvodi u 28 pogona.

Kako su nam kazali u Regulatornoj komisiji za električnu energiju FBiH, proizvodnja se obavlja u dva javna preduzeća (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar) i 57 proizvodnih objekata koja su u vlasništvu tri nezavisna proizvođača-industrijske elektrane i 43 nezavisna, kvalifikovana proizvođača električne energije (proizvođači iz obnovljivih izvora energije).

Kombinovana postrojenja

Proizvodnja od nezavisnih proizvođača – industrijskih elektrana je ostvarena u iznosu od 5,06 gigavatsati, odnosno 0,05 posto ukupne proizvodnje električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a od nezavisnih proizvođača – kvalifikovanih proizvođača u iznosu od 90,95 gigavatsati, odnosno 0,92 posto ukupne proizvodnje električne energije u FBiH.

Regulatorna komisija proizvođačima električne energije, koji u pojedinačnom proizvodnom objektu koriste otpad ili obnovljive izvore energije ili se bave kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije, na ekonomski primjeren način, u skladu sa mjerama zaštite okoline daje status kvalifikovanog proizvođača.

“Zaključno sa današnjim danom, status kvalifikovanog proizvođača stekla su 43 elektroenergetska subjekta. Nezavisni proizvođači – kvalifikovani proizvođači u Federaciji BiH proizvodnju električne energije obavljaju u 57 postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (postrojenja OIEiEK) i to: jedno postrojenje za proizvodnju toplotne i električne energije korištenjem deponijskog plina, 34 male hidroelektrane, 21 solarna elektrana i jedna mala vjetroelektrana”, kazali su nam u FERK-u.

Devet solarnih elektrana

Ukupna proizvodnja električne energije iz postrojenja OIEiEK u 2007. godini iznosila je 33,46 GWh, u 2008. 39,90, u 2010. 86,04, u 2011. 51,11, u 2012. 59,41, a u 2013. godini 90,95 GWh.

Prema podacima Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske, proizvodnja struje iz obnovljivih izvora odvija se u 11 hidroelektrana koje imaju snagu više od jednog megavata. Istovremeno, struja se proizvodi i u osam malih hidroelektrana, te devet solarnih elektrana.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close