Obilježavanje Svjetskog dana močvara u Hutovom blatu

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana močvara, Park Prirode Hutovo blato, Viridis, Fond za zaštitu okoliša HNŽ i WWF organiziraju Međunarodni znanstveno-stručni skup o vlažnim staništima: 

“Uloga močvara u skladištenju CO2” koji će se održati u utorak, 4.2. 2014. u motelu Park, Karaotok, Park prirode Hutovo blato, s početkom u 10:00 sati.

Malo je poznato da su upravo močvare najveći skladištari stakleničkih plinova i prije svega CO2. Tresetišta mogu absorbirati više ugljen dioksida po hektaru na godišnjem nivou u odnosu na tropske kišne šume.

Tresetišta su kao ekosistemi, vrlo često ugroženi jer se smatraju nisko produktivnim ekosistemima. Međutim njihova stopa neto produkcije ih čini ključnim tipom staništa u globalnom kruženju ugljika. Stoga, restauracija tresetišta u aktivne uvjete vodi ka uspostavi otpornijeg staništa sposobnog da uspješno odgovori na klimatske promjene.

Ukupna površina histosola (niskih treseta) u Bosni i Hercegovini iznosi 9.708,468 ha. Na području Hutovog blata ravno, nizinsko, tresetno tlo na aluvijalnim pjeskovitim ilovačama zauzima površinu od 973,64 ha. U široj zoni Gabele, prema granici s Republikom Hrvatskom, ravna niska tresetna tla zauzimaju površinu od 272,63 ha.

Hutovo blato je prepoznato kao močvarni ekosustav od međunarodne važnosti,  a Bosna i Hercegovina je preuzela odgovornost, potpisivanjem Ramsarske konvencije, zaštititi i očuvati ovo područje. Nažalost, promjena vodnog režima s preusmjeravanjem i oduzimanjem voda Hutovog blata za potrebe drugih korisnika, dovela je do dramatičnih promjena ekosustava i gubitaka biološke raznolikosti u Parku prirode.

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite vlažnih staništa, međunarodne i lokalne nevladine organizacije žele otvoreno govoriti o problemima s kojima se suočava Hutovo blato danas.

DNEVNI  RED

09:45  Dolazak i registracija sudionika

10:15  Pozdravna riječ– Nikola Zovko

10:30  Uloga močvara u skladištenju CO2 – Zoran Mateljak

10:45  Zaštita biološke raznolikosti Hutova blata

o            Ptice – Višnja Bukvić

o            Vodozemci – Irena Raguž

o            Ribe – Branko Glamuzina

11:45   Stanka

12:30  Režim voda Hutovog blata – utjecaji – Emil Bakula

12:45   Pregled stanja kvaliteta voda Hutovog blata  – Marinko Antunović

13:00   Određivanje ekoloških proticaja Hutovog blata  – Nusret Drešković

13:30   Koncept mehanizma za održivo finaciranje Parka – Jure Jerkić

13:45  Rasprava i zaključci

14:00  Radni ručak

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close