Obavljena analiza vode u B. Mahali, na Dubravama i Vilenjaku

Po programu „Lokalni vodni objekti“ 2012. uzeta je voda na fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu.

Uredni su nalazi:

– Lokalni vodovod „Lisičak“ Dubrave
– Lokalni vodovod „Hadžina voda“ B. Mahala

Nalazi voda koje nisu zdravstveno ispravne:

– Lokalni vodovod „Bukovik“ Vilenjak

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

– Javna česma „Huskići“ B.Mahala

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

– Lokalni vodovod „Suhaja“ B.Mahala

Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.

www.magazinplus.eu – Dom zdravlja Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close