M plusOglasiVisoko

Obavještenje sprovođenju Ankete o radnoj snazi

Obavještavamo građane općine Visoko da će se u periodu od 10.04. do 23.04.2017.godine, u skladu da Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji naše općine provesti Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobivanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH koristiti isključivo u statističke svrhe.

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close