Obavijest o sprovedbi LOD projekta

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Razvojnog programa UN-a i Općine Visoko, održan je sastanak općinskih koordinatora za saradnju sa projektom «Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV-LOD IV» koji sprovodi Razvojni program UN-a (UNDP), a finansiran je od strane Europske unije iz sredstava Instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Na sastanku su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti pri sprovedbi LOD projekta, te se na osnovu okvirnog vremenskog plana očekuje tokom februara 2015.godine raspisivanje javnog poziva za pribavljanje prijedloga projekata organizacija civilnog društva za potrebe LOD projekta.

Udruženja građana/organizacije civilnog društva trebaju pripremiti projektne prijedloge i biti spremna da ih predaju na vrijeme i način kako će to biti definisano najavljenim javnim pozivom.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close