-TopSLIDEVisoko

Obavijest o provođenju Ankete o prihodima i uslovima života u BiH 2024

Obavještava se javnost da će Federalni zavod za statistiku u periodu od kraja mjeseca maja do kraja mjeseca jula 2024, a u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja za 2024. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava za istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2024.

Anketiranje na području FBiH obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u BiH provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima sa područja Grada Visoko.

Individualni podaci prikupljeni Anketom o prihodima i uslovima života u BiH 2024 su službena tajna, koristiće se isključivo u statističke svrhe i biće objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.49/06, 76/11 i 89/11), kao i Zakonom o statistici u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.63/03 i 9/09).

 

Federalni zavod za statistiku

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close