M plusOglasiVisoko

Obavijest o preliminarnim rezultatima Projekta: Sufinansiranje 20 novih biznisa

Lista sadrži pregled svih aplikacija poslanih do 05.04.2024. godine.

Komisijskim pregledom i bodovanjem aplikacija izvršena je prva selekcija:

Odluka “Nezadovoljava” znači da kandidat/kinja nije zadovoljio/la osnovne kriterije te da aplikacija neće biti dalje razmatrana.

Odluka “Zadovoljava” znači da je kandidat/kinja ušao/lau uži izbor ali ne predstavlja definitivnu odluku o dodjeli donacije, samo da će kandidat/kinja biti posjećen radi dalje evaluacije.

Bodovanje je izvršeno isključivo na osnovu podataka navedenih u aplikaciji, bez direktnog ili indirektnog kontakta sa kandidatima/kinjama i detaljne provjere navedenih činjenica, te ne mora u potpunosti odražavati realno stanje već predstavlja polazni osnov za dalju evaluaciju. Slijedeći korak jeste posjeta svih aplikantima na terenu i dodatna evaulacija.

U slučaju dodatnih pitanja i potrebe za pojašnjenjem odluke koju je donjela Help-ova komisija, možete kontaktirati kancelariju organizacije Help na brojeve telefona

033 646 889 i 033 646 965, svakim radnim danom od 09:00 h do 17:00 h.
REZULTATE PRVE SELEKCIJE PREUZMITE OVDJE
visoko.gov.ba
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close