Obavijest o Konačnoj preliminarnoj listi za dodjelu stipendija

Shodno Konkursu i postavljenim Kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2012-2013.godini, Komisija je razmotrila podnesene prigovore i sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči općine Visoko svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati, počev od 15.07.2013.godine, i na web stranici općine Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu listu mogu uložiti žalbu putem nadležne Općinske službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku 8 dana od dana objavljivanja Konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Visoko.

POMOĆNIK NAČELNICE
Fehim Memić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close