NS/FS BiH: Nije bilo nikakvog upada SIPA-e u prostorije NS/FS BiH

Povodom priloga emitovanog u Dnevniku 2 FTV od 26. 01. 2015. o navodnoj istrazi koju u Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH, po nalogu Tužilaštva BiH, provode pripadnici SIPA-e, te tvrdnjama da je tom prilikom izuzeta određena dokumentacija vezana za troškove učešća reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu u Brazilu prošle godine, što su potom prenijeli i brojni portali, Nogometni/Fudbalski savez saopštava sljedeće:

Tačno je da su pripadnici SIPA-e i drugih nadležnih organa, na osnovu nekoliko prijava koje su podnesene Tužilaštvu BiH i drugim tužilaštvima, od kojih je neke podnio suspendirani član Izvršnog obora NS/FS BiH Amer Halep, a neke su anonimne, u skladu sa zakonskim propisima, pokrenuli proceduru provjere navoda iz tih prijava. Pri tome, od NS/FS BiH zatraženo je dostavljanje informacija i dokumentacije vezane za te prijave, pri čemu nije bilo nikakvog spektakularnog upada u prostorije NS/FS BiH, što se moglo zaključiti iz priloga FTV, a što su kasnije u svojim tekstovima sugerisali i neki portali.

Razloga za upad pripadnika SIPA-e nije bilo jer, NS/FS BiH nikada nije krio finansijske podatke o troškovima učešća reprezentacije BiH i spiskovima putnika koji su kao članovi zvanične delegacije ili gosti NS BiH putovali u Brazil. Ti podaci više puta razmatrani su i na zvaničnim oranima NS/FS BiH. Generalni izvještaj o učešću na SP u Brazilu usvojen je jednoglasno na sjednici Izvršnog odbora 02. 09. 2014. godine, a konačni finansijski izvještaj jednoglasno je usvojen na sjednici Izvršnog odbora NS/FS BiH dana 08.10.2014. godine.

Ipak, prvenstveno radi informiranja javnosti i stavljanja tačke na priče o navodnim mutnim radnjama vezanim za učešće na SP u Brazilu, što uporno sugeriraju neki mediji, NS/FS BiH saopštava da je cijeli postupak proveden u skladu sa važećim procedurama i pravilima.

Administracija i nadležni organi Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, nakon što je reprezentacija izborila učešće na SP u Brazilu, počeli su intenzivne pripreme za učešće na ovom velikom takmičenju. FIFA je, u skladu sa njenim propisima, snosila troškove za 50 osoba koje su bile u sklopu zvanične delegacije NS BiH (igrači, stručni štab, članovi delegacije i administracije) za koje je bio rezervisan boravak u Trening kampu NS/FS BiH u mjestu Guaruja kod Sao Paola.

Svjesni da učešće na Svjetskom prvenstvu u Brazilu predstavlja jedinstvenu priliku da se na dostojan način reprezentuje država, kako na sportskom, tako i na političkom planu, a zbog činjenice da se radilo o debitantskom učešću, te da NS/FS BiH nije imao iskustava sa nastupima na velikim takmičenjima, obavljene su konsultacije sa drugim nacionalnim asocijacijama (npr. Njemačka, Hrvatska, Srbija, Slovenija itd.).

Tokom tih konsultacija, a na osnovu pravila, standarda i smjernica FIFA-e, prikupljenih informacija, te preporuke nacionalnih saveza iz našeg okruženja (Fudbalski savez Srbije i Nogometna zveza Slovenije na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi, te Hrvatski nogometni savez na više svjetskih prvenstava) došlo se do saznanja koja su ukazivala na praksu da zemlja učesnica na Svjetskom prvenstvu pod okriljem FIFA, pored članova zvanične delegacije, omogućava odlazak najmanje još 50-60 osoba: sportskih radnika, članova organa i tijela saveza, sponzora, pojedinaca zaslužnih u radu nacionalnih asocijacija, bilo da se radi o nosiocima političkih funkcija ili funkcija u javnom životu.

Tragom tih iskustava, proveden je postupak definisanja spiska i ostalih putnika koji će prisustvovati utakmicama Svjetskog prvenstva u Brazilu, a čije troškove je snosio Savez na osnovu odluka nadležnih organa i tijela NS/FS BiH. Na sjednicama Izvršnog odbora NS/FS BiH i Komiteta za hitnost NS/FS BiH došlo se do stava da bi u Brazil trebali putovati svi članovi Izvršnog odbora NS/FS BiH (15 članova), članovi Odbora za posredovanje i savjetovanje NS/FS BiH (četiri člana), zatim predstavnici entitetskih saveza; FS Republike Srpske i NS Federacije BiH (generalni sekretari-dva i potpredsjednik NS Federacije BiH), kao i predstavnici najvažnijih sponzora prema važećim ugovorima („Elektroprivreda“-tri predstavnika i „BH Telecom“ -dva predstavnika“). Pozivi su upućeni i nosiocima javnih funkcija u BiH koji su dali veliki doprinos i podršku stabilizaciji u radu Saveza. Od ukupno devet pozvanih, njih trojica su odmah prihvatili poziv.

Na osnovu tih odluka i zaključaka, izvršena je rezervacija za još 30 (trideset) mjesta za putnike NS/FS BiH za Svjetsko prvenstvo u u Brazilu. Zahtjev za rezervaciju upućen je u martu 2014. godine partnerskoj agenciji „Centrotours“ , koja je prethodno dostavila oficijelnu ponudu sa cijenama aranžmana za putovanje i smještaj u Brazilu.

Zbog katastrofalnih poplava u BiH pozvani gosti, nosioci javnih funkcija, naknadno su otkazali putovanje. U međuvremenu i jedan broj članova Izvršnog odbora NS/FS BiH, kao i Odbora za posredovanje i savjetovanje NS/FS BiH, odustao je od putovanja u različitim vremenskim intervalima i to pojedini zbog poplava, a drugi zbog zdravstvenih, privatnih i/li poslovnih razloga.

S obzirom da je kod agencije „Centrotours“, prema važećim pravilima, preuzeta obaveza plaćanja putnih aranžmana bez obzira da li će oni biti izvršeni, Komitet za hitnost NS/FS BiH, na sastanku održanom 20.05. 2014, godine, ovlastio je predsjednika i generalnog sekretara NS/FS BiH da razmotre nastale promjene, izvrše neophodne popune i formiraju konačne spiskove putnika.

U skladu sa novonastalom situacijom, provedene su konsultacije i zaključeno je da spisak putnika treba popuniti sa članovima organa i tijela NS/FS BiH, uvažavajući određene kriterije (dosadašnji rad i doprinos u aktivnostima NS/FS BiH, entitetska i nacionalna zastupljenost, raspoloživost zbog kratkog perioda za organizaciju putovanja itd.), što je i učinjeno. U konačnici, na Svjetsko prvenstvo u Brazil otputovalo je devet članova Izvršnog odbora NS/FS BiH, jedan član Odbora za posredovanje i savjetovanje NS/FS BiH, generalni sekretari entitetskih saveza, potpredsjednik NS F BiH, pet predstavnika sponzora, kao i 11 sportskih radnika iz tijela i organa NS/FS BiH i entitetskih saveza, te jedan predstavnik resornog Ministarstva civilnih poslova BiH. Iz navedenog se može zaključiti da u Brazil nije putovala nijedna osoba koja nema neposredne veze sa NS/FS BIH.

Plaćanje troškova izvršeno je putem zvanične partnerske agencije „Centrotours“, što se može provjeriti iz faktura pohranjenih u dokumentaciji Sektora za ekonomske poslove NS/FS BiH. Na fakturama se nalaze evidentirana imena svih putnika na Svjetsko prvenstvo, a čije troškove je platio NS/FS BiH. Svi aranžmani, kao i sve transakcije, obavljene su zakonito i transparentno, prema pozitivnim propisima FIFA, važećem cjenovniku, te apsolutno nema osnova za tvrdnje o navodnim sumnjivih putovanjima, bilo da se radi o putovanju reprezentacije na pripreme u SAD ili kasnijem putovanju u Brazil.

Da se NS/FS BiH u cijeloj toj proceduri ponašao domaćinski, potvrđuju i riječi Theodora Theodoridisa, direktor nacionalnih asocijacija UEFA-e, koji je 02. 09. 2014. godine prisustvovao sjednici Izvršnog odbora. U svom obraćanju on je naglasio kako se radilo o minimalnom broju putnika jednog nacionalnog saveza na veliko takmičenje, poredeći to sa brojem putnika ostalih učesnika Svjetskog prvenstva u Brazilu. Pohvalno se izrazio o radu rukovodstva NS/FS BiH, činjenici da u Brazil nisu putovali članovi porodica, što je praksa drugih saveza, te o racionalnom trošenju sredstava, istaknuvši da je riječ o mnogo manjoj sumi novca u odnosu na troškove koje su platili drugi savezi za putovanja i boravak svojih delegacija, kao i prihod koji je ostvario NS/FS BiH po osnovu plasmana „A“ reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

Dakle, nema nikakve misterije vezane za put u Brazil. Također, nikada ranije pripadnici SIPA-e nisu tim povodom tražili dokumentaciju od NS/FS BiH. Od istražnih organa to je jednom učinjeno od strane pripadnika FMUP-a i dokumentacija im je uredno data na uvid.

Tačno je da su pripadnici SIPA-e u radnijem periodu drugim povodima tražili podatke o poslovanju NS/FS BiH. Svi dokumenti su tada bili na raspolaganju. Također, tačno da su neki zvaničnici NS/FS BiH u periodu prije suspenzije NS/FS BiH bili predmetom sudskih postupaka, sa izrečenim pravosnažnim presudama. No, niko od njih nije dio sadašnje administracije NS/FS BiH i neprimjereno je njihove slučajeve vezivati za trenutno poslovanje NS/FS BiH. Pogotovo što je sadašnji sastav NS/FS BiH, uz pomoć istaknutih sportskih radnika i javnosti, zaslužan da je krovna nogometna organizacija u BiH postala jedan od primjera institucija koje uspješno posluju, bez ikakvog duga bilo državi ili svojim partnerima, institucije koja uspješno vrši svoju misiju, transparentno ispunjavajući programske ciljeve i zadatke i dosljedno implementirajući niz projekata FIFA i UEFA, što potvrđuje njihovo puno povjerenje i podršku rukovodstvu NS/FS BiH, stoji u saopćenju Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close