Nove prostorije Policijske stanice Kakanj

Dana 18.12.2012. godine, u prostorijama Policijske stanice Kakanj, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin održao je radni sastanak sa komandirom ove policijske stanice Buza Esnafom, njegovim saradnicima, te šefovima odsjeka za administraciju i podršku Kakanj, Čaluk Hajrudinom i Amidžić Mehom.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnom stanju bezbjednosti na području općine Kakanj, aktivnostima koje se sprovode kako bi se osigurao što veći stepen lične i imovinske sigurnosti građana, kao i sigurnosti u saobraćaju, te planiranim aktivnostima policijskih službenika u narednom periodu, a povodom vjerskih i novogodišnjih praznika. Takođe, razgovaralo se i o stanju i aktivnostima koje se realizuju kada je u pitanju izdavanje ličnih dokumenata građanima, kvaliteti usluga, mogućnostima za unapređenje istih, te aktuelnim projektima. U tom kontekstu, poseban akcenat je stavljen na aktivnosti koje se poduzimaju na izgradnji i opremanju zgrade nove Policijske stanice Kakanj, te stvaranju pretpostavki za stavljanje u funkciju jednog dijela zgrade u skorije vrijeme. Naime, početkom januara 2013. godine, predviđeno je opremanje i otvaranje lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u suterenu i prizemlju novoizgrađene zgrade, u kojim prostorijama bi bile smještene službe Odsjeka za administraciju i Odsjeka za podršku Kakanj, a koje bi bile izmještene iz prostora koje trenutno koriste. Time bi se umnogome poboljšali uslovi za rad službenika navedenih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a korisnicima usluga olakšale procedure rješavanja po njihovim zahtjevima. Bolji uslovi za rad značajno će ubrzati provedbu administrativnih procedura, dok će građanima omogućiti ugodniji boravak u prostorijama prilikom ostvarivanja njihovih prava iz nadležnosti MUP-a.

Nakon sastanka, prisutni su obišli prostorije nove zgrade Policijske stanice Kakanj, te se na licu mjesta upoznali sa aktuelnim radovima. Tom prilikom, nisu krili zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom dosadašnjih radova na izgradnji nove zgrade Policijske stanice Kakanj, istaknuvši zahvalnost općinskim institucijama, posebno javnim preduzećima „Vodokom“, „Grijanje“ i „Elektro-Kakanj“, na susretljivosti i pomoći u što bržem osposobljavanju i obezbjeđivanju uslova za rad u navedenim prostorijama i time omogućavanju skorijeg puštanja u rad istih.

Novoizgrađena zgrada Policijske stanice u Kaknju sastoji se od suterena, prizemlja, 3 sprata i potkrovlja, što ukupno čini 1.200 kvadratnih metara korisnog prostora. Iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je do sada, za navedene svrhe, izdvojeno oko 730.000,00 KM, a u narednoj godini je planirano izdvajanje i preostalih sredstava za konačni završetak ove zgrade, u iznosu od oko 350.000,00 KM.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close