Nove klauzule za lakše restrukturiranje državnog duga

Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA) objavilo je nadopunjenu klauzulu kolektivnog djelovanja (CACs) i novi standard pari passu za suverene dužničke vrijednosne papire. Upotreba ovih novih termina u državnim obveznicama treba olakšati buduće restrukturiranje državnog duga.
Leland Goss, glavni savjetnik ICMA-e, rekao je: “Potencijalno štetno ispadanje iz zadanog i restrukturiranog argentinskog duga pokazuje važnost koju imaju jasni i nedvosmisleni uvjeti ugovora za državne obveznice. U dubokim konsultacijama sa našim članovima i ostalim zainteresiranim javnim i predstavnicima privatnog sektora došli smo do razvoja poboljšane pravne tehnologija koja će napraviti pravilnije i učinkovitije suvereno dužničko restrukturiranje u budućnosti’.
Klauzule kolektivnog djlelovanja dopuštaju većini vlasnika obveznica da pristanu na promjene u obvezničkim uslovima, primjerice na produženje dospijeća ili umanjivanje glavnice, koji su zakonski obavezujući za sve vlasnike obveznica, uključujući i one koji glasaju protiv restrukturiranja. ICMA-vi novi standardi klauzule kolektivnog djelovanja omogućavaju praktično rješenje za problem blokiranja manjina kroz uključivanje agregacijskog mehanizma, koji dozvoljava glasanje na više izdanja obveznica.
Tumačenje dato za pari passu klauzulu u argentinskoj parnici je uzrokovalo znatnu nesigurnost za budućnost suverenog dužničkog restrukturiranja. ICMA je djelokrug primjene nove pari passu klauzule jasno odredila, čime se smanjuje rizik da pari passu klauzula bude osnova za ometanje budućeg suverenog dužičkog restrukturiranja i povećanje zabrinutosti među povjerocima kapitala.
Dopunjeni CAC-ovi standardi i nova pari passu klauzula će biti uključeni u ICMA priručnik primarnog tržišta u poštivanju vodstva sindiciranih emisija suverenih dužničkih vrijednosnih papira upravljanog od jednog ili više članova ICMA sa prekograničnom distribucijom (koji inače ne podliježu obaveznom modelu klauzule kolektivnog djelovanja u eurozoni uvedene u jauaru 2013).

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close