Novac namijenjen našoj zemlji čeka da se političari usaglase

Naša zemlja tako još probleme s finansijama rješava kreditima od međunarodnih finansijskih institucija, a novac koji bi za određene projekte mogao stići iz Evropske unije, ne zna ili neće da uzme. Podsjetimo da su Crna Gora i Srbija iz fondova Unije dobile skoro pola milijarde eura za reforme. Novac namijenjen našoj zemlji čeka da se političari usaglase.

I dok zemlje u regionu maksimalno koriste blagodati pretpristupnih fondova, u BiH iznova isti scenarij. Ponavlja se situacija iz perioda od 2007. do 2013. godine, kada je BiH izgubila stotine miliona eura iz pretpristupnih fondova.

“Za period 2014. do 2020. na godišnjem nivou planirani iznos sredstava koje će Evropa dati BiH je preko 100 miliona eura i u izgubit ćemo preko 600 miliona eura”, tvrdi Duljko Hasić, ekonomski analitičar VTK BiH.

Razlog je nedjelovanje vlasti BiH na usvajanju okvirnog državnog dokumenta i uspostavi efikasnog mehanizma koordinacije.

Marina Kavaz-Siručić, portparolka Direkcije za evropske integracije BiH, kaže da bez ispunjenja tog uvjeta ne mogu početi formalne konsulatacije sa učesnicima procesa programiranja što je prvi korak u ovom poslu. Drugi uvjet koji važi za sve zemlje korisnice IPA sredstsva jeste postojanje sveobuhavtnih sektorskih strategija.

Jedna od sektorskih strategija koju BiH nikada nije uvojila je i Strateški energetski dokumenet BiH. Da smo to učinili do kraja 2013. godine, sav novac iz IPA-e 2 mogao je biti usmjeren u energetski sektor.

“Ako tih papira nema, odnosno ako tih strategija na nivou države nema, onda nema ni para. Samo entitetske strategije nisu dovoljne – treba da je usvojen neki papir, bilo kakav, kratak, koji ima naslov državna strategija”, podsjeća Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

A nije tajna da je upravo odrednica državni razlog za neusvajanje bilo kakvog, pa i strateškog energetskog dokumenta.

“Osnovni problem je, i to traje od 2008. godine, da predstavnici entiteta RS nisu željeli da rade na izradi jednog takvog dokumenta”, kaže Erdal Trhulj, ministar energije, industrije i rudarstva FBiH.

Željka Cvijanović, premijerka RS-a, kaže da je nepobitna stvar da nailazi na čitav niz problema svaki put kada se usvajaju određne stvari na nivou BiH. “Ono što mene lično interesuje u ovom trenutku jeste da sistem RS-a funkcioniše besprijekorno”, ističe ona.

A zbog pravljenja države u državi sve će rezultirati nesagledivim ekonomskim, finansijskim i socijalnim posljednicama po BiH.

Hasić naglašava da se postavlja pitanje do kada će vlasti BiH to da rade i ko ima pravo da se poigrava sa ekonomskom budućnošću građana.

Nećemo ili ne znamo povući sredstava iz pretpristupnih fondova, ali znamo i hoćemo krpiti budžete iz zajmova skupih kredita. Paradoks svojstven samo BiH.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close