Nova firma u posjed deponije: Sahva Company do kraja sedmice na Rači – Zenica

Do kraja ove sedmice zenička firma Sahva Company d.o.o. Zenica sa svojom mehanizacijom ulazi u posjed deponije industrijskog otpada Rača. Riječ je o privatnoj firmi koja je preuzela  prava i obaveze u implementaciji projekta eksploatiranja i sanacije deponije industrijskog otpada “Rača” na dan 31. 12. 2012. godine po ranije sklopljenom ugovoru  između Općine Zenica i  kompanije “mlm group” d.o.o. Zagreb.

S tim u vezi na pretprošloj sjednici Vijeća općine Zenica usvojena je Informacija o odnosima na Rači, sa prijedlogom budućih rješenja, između ostaloga i prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o ustupanju Ugovora o uvođenju strateškog partnera za uklanjanje otpada i sanaciju ove deponije, od 19.  aprila 2011.

Nova firma je između ostaloga preuzela obavezu zapošljavanja pedesetak ljudi na Rači te da će Općini Zenica plaćati naknadu u iznosu od 1,5 KM po toni iskopanog otpadnog željeza, odnosno berne. Sahva Company preuzela je i potraživanja Općine Zenica od kompanije “mlm group” Zagreb, koja u ovom trenutku iznose 600 hiljada KM.

 “S obzirom na to da je ova zenička firma uplatila Općini Zenica 300 hiljada KM, dok će ostatak  biti isplaćen do 31. decembra ove godine te obezbijedila mehanizaciju, faktički od ove sedmice započet će radovi na Rači“, kaže Habiba Bajramović, predstavnica ove firme, ističući da kada je riječ o zapošljavanju, pošto su vlasnici pomenute firme  iz Gradišća, zapošljavat će mještane iz ove mjesne zajednice, po jednog člana iz svakog domaćinstva.

Prema njenim riječima Sahva Company već ima zaključene ugovore o prodaji otpada  sa “Rače” sa firmama iz Njemačke i Austrije. Ono što predstoji jeste potpisivanje protokola sa zeničkom kompanijom ArcelorMittal o lagerovanju željeznog otpada na pomenutoj deponiji.

Naša riječ

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close