NGO EKOLOGIKA: Tretman otpadnih voda na okolišno prihvatljiv način u Brovis-u d.d.

Udruženje mladih “EkoLogika” je u četvrtak, 11. aprila posjetilo proizvodne pogone kompanije Brovis u Buzić Mahali. Dvadeset članova ovog udruženja, inače visočkih maturanataprirodnog usmjerenja imalo je priliku obići neke od proizvodnih kapaciteta ove kompanije, ali i upoznati se sa pogonima koji omogućavaju upravljanje na ekosistemski prihvatljiv načinza okoliš, što je bio primarni cilj ove edukativne posjete. Visočke maturante srdačno je ugostio predsjednik Nadzornog odbora Brovisa gosp. Refik Kurgaš. Dvosatni obilazak navedenih kapaciteta predvodila je dr.vet.medicine Azra Sinanović, rukovodilac kontrole kvaliteta u Brovisu.
Grupacija Akova je iznikla iz porodične tradicije i poduzetničkog duha porodice Džafić. Generacijsko iskustvo u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, osamdesetih je godina rezultiralo osnivanjem jedne, a potom i niza fast food radnji u Sarajevu pod nazivom “AKOVA”.
Danas se ova grupacija sastoji od tri komplementarne kompanije smještene u tri zasebne poslovne zgrade: “Akova Impex” koja se bavi prodajom i distribucijom, mesna industrija “Ovako”koja se bavi proizvodnjom mesnih prerađevina i “Brovis” koji se bavi proizvodnjom pilećeg mesa. Svi proizvodi, uključujući i piletinu, prodaju se pod prepoznatljivim brendom “Ovako”.
Mesna industrija je sagrađena u sklopu proizvodno-distributivnog centra koji se nalazi u Blažuju. Moderna tehnologija i tim stručnjaka okupljeni u “Ovaku” omogućuju proizvode vrhunskog kvaliteta, sigurne higijensko-sanitarne ispravnosti (HALAL, ISO 14001:2004iHACCP) usklađene sa zahtjevima Evropske Unije.
“Brovis” d.d. Visoko nalazi se na lokaciji sjeverno od grada Visoko uz magistralni put Sarajevo-Zenica, odnosno regionalni put R-445 Visoko-Kakanj. Najveći je i najmoderniji centar peradarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, osmišljen i napravljen sa željom zaokruživanja kompletnog lanca proizvodnje i prerade. U svom razvoju planski integrira i razvija pogone koji omogućavaju kontroliranu proizvodnju-od proizvodnje rasplodnih jaja, najsavremenije inkubatorske stanice u regionu za proizvodnju jednodnevnih pilića, kooperantsku mrežu za tov brojlera s podrškom vlastite veterinarske službe, proizvodnju stočne hrane, kao i cjelokupan proces klanja peradi sa proizvodnjom mesa peradi i proizvoda od mesa peradi. Fabrika stočne hrane sa kapacitetom oko 20 000 tona žitarica koja je smještena u krugu ovog kompleksa proizvodi po svjetskim standardima i po vlastitoj proizvođačkoj specifikaciji sve vrste stočne hrane za vlastite potrebe. Klaonica peradi projektirana i izvedena po standardima Evropske Unije omogućava klanje do 4 000 brojlera/sat. Rashladni sistem u režimu od – 41˚ C do + 8˚ C, je potpuno automatiziran i omogućava postizanje optimalnih temperatura u svim segmentima proizvodnje, što je od ključnog značaja za očuvanje hranjivih vrijednosti i zdravstvene ispravnosti. Svježe i zamrznuto pileće meso dostavljaju se savremeno opremljenim hladnjačama do prodajnih objekata čime je omogućen nadzor i nad krajnjom karikom u ovom lancu sve do potrošača.
Jedan od prioriteta u grupaciji  je zaštita okoliša u okviru važeće legislative i u skladu sa “Zakonom o zaštiti okoliša FBiH”.
“Brovis” posjeduje vlastitu kafileriju zatvorenog tipa za neškodljivo uklanjanje otpada od peradi koja upotrebom savremene tehnologije omogućava obradu nastalog klaoničkog otpada u mesno-koštano brašno. Otpadni materijal nastao u klaonici vodi se sabirnim kanalima do vakuum pumpe odakle se zatvorenim cjevovodima vodi u kafileriju.
Obzirom na činjenicu da zagađenje otpadnim vodama često nije samo lokalnog karaktera izgrađen je i adekvatan sistem za biološko prečišćavanje otpadnih voda uz upotrebu najmodernije redoks tehnologije “REDOX Water Technology”.Uz upotrebu ovakvog biološkog sistema za prečišćavanje otpadne vode tipa FBR, otpadna voda nakon primarne obrade dospijeva u aeracijski bazen gdje podliježe biološkoj razgradnji u prisustvu kisika. Difuzioni sistem tzv. površinskog prozračivanja je dizajniran tako da omogućava optimalne uslove za aerobnu razgradnju otpadnih sastojaka vode. Na kraju ostaju ugljični-dioksid, plin,voda i ostatak mulja koji se posebnom flotacijskom jedinicom odvaja napovršinugdje se mehaničkom strugalicomodstranjuje.
Prednost biološkog prečišćavanja vode u ovom slučaju je višestruko značajna, omogućava kontinuirano ispuštanje pročišćene vode 24 sata/dan, omogućava visok stepen pouzdanosti, omogućava nizak sadržaj suspendiranih čestica u otpadnoj vodi, omogućava malu površinu za zahtjeve aeracijskog bazena u odnosu na konvencionalne tretmane. Na ovaj način se reciklira skoro 80% utrošene vode i ponovo se višekratno koristi. Dio vode koji se ispušta je na prihvatljivom nivou sa aspekta narušavanja stabilnosti postojećih vodnih ekosistema i važeće legislative u Bosni i Hercegovini, uz vršenje redovnih kontrola svakih 48 sati.  U posljednjih deset godina vrlo je mali broj privrednih subjekata koji imaju uticaj na okoliš na području općine Visoko kojima su izdate okolinske dozvole kao put ostvarenja ekološkog usaglašavanja Bosne i Hercegovine sa principima Evropske Unije, te valja naglasiti da “Brovis” posjeduje okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša sa rokom važenja do februara 2016. godine.
“Obzirom da u gimnazijama postoji prirodno opredjeljenje koje učenici odabiru na trećoj godini a taj se period poklapa sa odlaskom na maturalnu ekskurziju, moja isključiva želja i nastojanje je da se kroz edukativneposjeteovakvog karakteranakon što se učenici upoznaju sa procesom rada, započne priča o ostvarenju ideje volontiraj-kreditiraj ali isključivo lokalnog karaktera obzirom da u našoj neposrednoj blizini imamo dva vrlo značajna industrijska giganta od kojih je jedan Brovis.Na ovaj način bi se u periodu ljetnog raspusta stvorila prilika za jednomjesečno honorarno-ferijalno zapošljavanje određenog broja maturanata koji nemaju nikakve materijalne prilike za uspješan odlazak na ekskurziju ali bi vlastitim radom to sebi uspješno omogućili.”
Tekst priredio:
s.r. Elvedin Šabanović dipl.ing., predsjednik NGO EKOLOGIKA
sabanovic.elvedin(at)gmail.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close