Visoko

Nezavisni blok Visoko formirao mjesne odbore u Buzićima i Bucima

Nezavisni blok Visoko formirao mjesne odbore u Buzićima i Bucima

 

Inicijativni odbor Nezavisnog bloka Visoko, na sinoćnjem sastanku je, na prijedlog predsjednika IO NB Visoko Mirsada Čučuka, jednoglasno odlučio da formira još dvamjesna odbora: mjesni odbor Buzići sa koordinatorom Mustafom Hajrićem, i mjesni odbor Buci sa koordinatoricom Amelom Habeš-Čurt.

Pored toga, izvršen je izbor novih stručnih koordinatora, tako da su pored dosadašnjih jedanaest,u stručnom timu NB Visoko i dva nova. Novi stručni koordinatori suAdmir Tatar, dipl. prof. odb. i sig. – koordinator za privredu i turizam i Amela Habeš-Čurt, dipl. ecc. – koordinator za ekonomiju.

Predsjednik Inicijativnog odbora NB Visoko, Mirsad Čučuk je pojasno: ”Kako naša organizacija raste, tako se ukazuje i potreba za širenjem tima stručnih osoba koje će voditi glavnu riječ o stručnim pitanjima raznih oblasti života, države i društva. Naša organizacija broji preko 400 članova i konstantno raste, imamo preko 20 visokostručno obrazovanih i 5 magistara. Već sada imamo 15 formiranih mjesnih odbora: Gračanica, Malo Čajno, Topuzovo Polje, Kralupi, Hadžijina Voda, Bradve, Kula Banjer, Željeznička stanica, Radovlje, Taukčići, Liješeva, Dobrinje, Vratnica, Buzići i Buci.

Dajemo šansu svima koji su spremni da se aktivno uključe i da daju svoj doprinos u iniciranju i pokretanju promjena uz uslov da su neokaljanog obraza. Na taj način imamo ekipu poštenih ljudi i žena, momaka i djevojaka, od kojih preko 85% njih nikada nisu bili politički aktivni a oni koji su bili nekada u politici nemaju iza sebe ružan trag i mrlje u prošlosti. Tako smo i izabrali naša dva nova člana stručnog tima NB Visoko, jer znamo da samo stručne a nepodobne osobe mogu učiniti pozitivne pomake.

Admir Tatar je rođen u Visokom 1980.godine. Srednju kožarsku tehničku školu je zavrsio u Visokom, diplomirao odbranu i sigurnost na Univerzitetu u Sarajevuna FPN Sarajevo i stekao zvanje diplomirani prof. odb. i sig. Staž je radio u RMU Breza u službi za unutrašnju zaštitu. 7 godina radio u Fondaciji Arheoloski Park Bosanska Piramida Sunca, FAPBPS kao terenski rukovodilac arheološkihi straživanja i zamjenik direktora i osnivača fondacije dr. Semira Osmanagića. Od 2012. godine je politički neaktivan. Trenutno je uposlen u privatnoj porodičnoj firmi za proizvodnju obuće .Oženjen je i otac troje malodobne djece.

AmelaHabeš-Čurt je rođena u Visokom 1990.godine. Srednju ekonomsku tehničku školu je završila u Kaknju, diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Travniku na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju. Zaposlena kao ekonomista u jednoj prestižnoj firmi.Nikada nije bila politički aktivna.Majka je dvogodišnjeg dječaka.

Njih dvoje daju dodatni kvalitet našoj priči, priči koja je poštena i otvorena, sa narativom pomirenja i bez blaćenja drugih u cilju njihove degradacije. Naši sugrađani sve vide i znaju, tako da nama to ne treba.

Mi smo jednostavno drugačiji i po tome nas već prepoznaju i daju nam sve veću podršku!”

 

Kancelarija NB Visoko, koja se nalazi u ulici Donje Rosulje otvorena je svakog dana od 11.00 – 13.00 sati, a mi smo spremni saslušati sve prijedloge, pohvale, sugestije, ali i kritike, kako bismo bili upoznati sa stvarnim problemima građana i na osnovu toga usmjerili naše daljnje djelovanje i aktivnosti.

 

Inicijativni odbor NB Visoko

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close