Nezaposlenost u BiH narasla na 44,6 posto

Na dan 31.08.2013. u Bosni i Hercegovini je bilo 555.820 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 2.831 lica ili 0,51%, saopćila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 3.651 osoba (0,93%), dok se u Republici Srpskoj smanjila za 784 osoba (0,12%), a u Brčko distriktu se smanjila za 36 osoba (0,29%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.08.2013. godine, NKV radnika je 156.338 ili 28,13%, PKV 10.842 ili 1,95%, KV 191.019 ili 34,37%, VKV 3.700 ili 0,67%, NSS 1.708 ili 0,31%, SSS 143.394 ili 25,80%, VŠS 8.124 ili 1,46% i VSS 40.695 ili 7,32%.
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,37%, te NKV radnici 28,13%.
U augustu je ukupno 12.101 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 6.570 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.
Istovremeno je za 7.384 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.942 nova radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2013. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 685.773, a od toga 281.448 žena. U odnosu na juni 2013. godine broj zaposlenih u pravnim licima se smanjio za 0,1%, dok se broj zaposlenih žena smanjio za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2013. godine iznosila je 44,6% i u odnosu na juni 2013. godine bila je veća za 0,2 postotna poena, navodi se u saopćenju.

Novčane naknade

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2013. godine novčanu naknadu koristilo je 13.462 lica ili 2,42% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2012. godine novčanu naknadu koristilo je 11.660 lica, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 1.802 lica ili 15,45%.
Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 414.913 lica ili 74,65% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close