Nezakonito naplaćivali cestarinu!

Federalni revizori u izvještaju o poslovanju državne kompanije “Autoceste FBiH” za prošlu godinu utvrdili su da naplata cestarina nije usklađena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, što, kako su naveli u izvještaju, može imati veliki utjecaj na iskazane prihode.

Prekršili Pravilnik

Revizijom je utvrđeno da naplata cestarine, koja je u prošloj godini iznosila 21.966.763 KM, nije usklađena ni s Pravilnikom o računovodstvenim politikama “Autoceste FBiH” i  Uputstvom o obavljanju poslova naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom.

Inače, “Autoceste FBiH”, s direktorom Ensadom Karićem (SDP) na čelu, dobile su od revizora mišljenje s rezervom kada je u pitanju poslovanje ove firme.


Karić: Niz nezakonitosti

 

– Navedeno potvrđujemo time da se naplata obavlja u različitim valutama, kao i bankovnim karticama, a da se blagajnički dnevnik i polog pazara kao prihod sačinjavaju i evidentiraju poslije potvrde banke na dnevni izvještaj blagajne, što u konačnici može imati utjecaj na iskazane prihode, s obzirom na to da isto nije usklađeno s navedenim zakonskim i drugim propisima – stoji u izvještaju revizora.

U izvještaju je navedeno da za evidentiranje prihoda od naplate cestarine u „računovodstvenoj dokumentaciji ne postoji vjerodostojna isprava koja bi potvrdila nastanak poslovnog događaja“.

Netačne isprave

– Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom događaju, nedvojbeno i bez ikakvih sumnji, utvrditi prirodu i opseg poslovnog događaja – utvrdili su revizori.

Konstatirali su da ovakav način evidentiranja naplaćene naknade može imati za posljedicu neevidentiranje dijela prihoda, čime se ne može potvrditi da je od “Uprave u potpunosti uspostavljena kontrola aktivnosti koja se odnosi na naplatu cestarine i blagajničko poslovanje”.

Rade bez Nadzornog odbora

Revizori su konstatirali i da “Autoceste FBiH” tokom cijele 2013. godine nisu imale Nadzorni odbor, što je propust Ministarstva prometa s Enverom Bijedićem (SDP) na čelu i Vlade FBiH te premijera Nermina Nikšića (SDP). Neimenovanjem NO izostala je funkcija organa upravljanja koji nadzire poslovanje Društva i rad Uprave. Društvo nije formiralo ni  Odbor za reviziju, zadužen da imenuje rukovodioca Odjela za internu reviziju.

  • 6,7 miliona KM potrošeno na plaće
  • 471,1 milion KM iznose dugoročne obaveze
  • 110,6 miliona KM iznose kratkoročne obaveze
  • 104.995 KM potrošeno na putovanja
  • 348.310 KM potrošeno na reklame

    Avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close